เช็คสิทธิประกันสังคม รับ 5,000 บาท

หลังจากการลงทะเบียน สำหรับรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล ล่าสุดรัฐทยอยประกาศผลแล้วใครได้บ้าง

เช็คสิทธิประกันสังคมด้วยเลขบัตรประชาชน www.sso.go.th สำนักงานประกันสังคม เปิดระบบให้ผู้ประกันตนมาตรา33 และ นายจ้าง รู้ผลทันทีได้ไม่ได้เงินเยียวยาล่าสุดสูงสุดเกือบ 10,000 บาท

จากกรณีที่ ประกันสังคม ภายใต้สังกัดกระทรวงแรงงาน ได้เปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ นายจ้าง โดยเฉพาะผู้ประกันตนมาตรา 40 ประกอบอาชีพอิสระ และ ฟรีแลนซ์ ขอขึ้นทะเบียนภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้

ล่าสุดเว็บไซต์ www.sso.go.th เปิดระบบให้ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิ โครงการเยียวย านายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33

 

 

ในการเช็คสิทธิเยียวยาประกันสังคมสามารถเช็คผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th ได้ทั้งบนโน้ตบุ๊ต แล็ปท็อป และ โทรศัพท์เคลื่อนที่

สิ่งที่ต้องมีดังนี้

เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก กรอกลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ

หลังจากนั้น กรอกเลขให้ตรงกับรูปภาพ

 

หลังจากนั้น คลิก

ถ้าเงื่อนไขผ่านปรากฏตามภาพดังนี้

ถ้าเงื่อนไขไม่ผ่านจะปรากฏภาพดังนี้  10 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มที่ได้รับเงินเยียวย า

 

กรุงเทพฯ
นครปฐม
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ

สมุทรสาคร
นราธิวาส
ปัตตานี
ยะลา
สงขลา

 

ระยะเวลาเยียวย า

เป็นเวลา 1 เดือน

ลูกจ้างผู้ประกันตน

มาตรา33 รับเงิน 50% ของรายได้ (สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท) รัฐจ่ายสมทบอีก 2,500 บาทต่อคน รวมเป็น 10,000 บาทต่อคน
มาตรา39 และ มาตรา 40 รับเงิน 5,000 บาทต่อคน
อาชีพอิสระ (freelance) ให้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา 40 ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ รับเงิน 5,000 บาท

นายจ้าง

นายจ้าง ม.33 รับเงิน 3,000 บาทต่อลูกจ้าง 1 คน สูงสุดไม่เกิน 200 คน
ผู้ประกอบการที่ไม่ได้เข้าประกันสังคม ให้ขึ้นทะเบียนตาม ม.33 ภายในเดือน ก.ค. นี้ รับเงิน 3,000 บาทต่อลูกจ้าง 1 คน สูงสุดไม่เกิน 200 คน
ผู้ประกอบการที่ไม่มีลูกจ้าง และไม่ได้เข้าประกันสังคม ให้ขึ้นทะเบียนตาม ม. 40 ภายในเดือน ก.ค. นี้ เพื่อรับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท

9 กลุ่มกิจการที่ได้รับสิทธิ

1.ก่อสร้าง

2.ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

3.ศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ

4.กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ

5.ขายส่งขายปลีกและซ่อมยานยนต์

6.ขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

7. กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนกิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์

8. กิจกรรมทางวิชาการ

9. ข้อมูลข่าวสารและสื่อสาร

ขอบคุณที่มา: สำนักงานประกันสังคม