เช็คสิทธิประกันสังคม แก้ปัญหาโอน 5,000 บาท ไม่ได้ทำตามนี้ได้เเน่นอน

รัฐบาลประกาศเยียวยา ผู้ประกันตน มาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่ 29 จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบ จากมาตรการของรัฐบาล

ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยช่วยเหลือค่าครองชีพคนละ 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น 6,694,201 คน

เช็คสิทธิประกันสังคม ม.39 ม.40 รับ 5,000 บาท

ผู้ที่สมัครเข้าระบบประกันสังคม เป็นผู้ประกันตน มาตรา 39 และมาตรา 40 สามารถเข้าตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยา 5,000 บาทได้แล้ว ที่เว็บไซต์ประกันสังคม โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชน พร้อมกรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพที่แสดง จากนั้นคลิกค้นหา

สำหรับการจ่ายเงินเยียวยาดังกล่าว ผู้ประกันตน ม.39 และ ม.40 ใน 10 จังหวัดแรก ที่ประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ประกันสังคม และจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมงวดแรกแล้ว จะทะยอยโอนเงินเข้าบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ของผู้ประกันตนแล้ว ภายในวันที่ 20-24 สิงหาคมนี้

อย่างไรก็ตาม พบว่ายังมีผู้ตกค้าง ไม่สามารถโอนเงินให้ได้นับแสนราย ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่พบว่า เกิดจากการสมัครแล้ว แต่ยังไม่ได้จ่ายเงินสมทบงวดแรก ทำให้ความเป็นผู้ประกันตนไม่สมบูรณ์

จากปัญหาดังกล่าว สำนักงานประกันสังคม จึงขยายระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบ จากเดิมที่กำหนดถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เป็นวันสุดท้าย ได้ขยายไปเป็นวันที่ 24 สิงหาคม โดยเฉพาะใน 19 จังหวัดที่ประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเพิ่มเติม จากนั้นจะประกาศวันจ่ายเงินเข้าบัญชีอีกครั้ง

ดังนั้น สิ่งสำคัญที่ผู้สมัครประกันสังคม ม.39 และม.40 ต้องดำเนินการเร่งด่วน เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ คือ

จ่ายเงินสมทบงวดแรก เพื่อให้ความเป็นผู้ประกันตนสมบูรณ์
ผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยบัตรประชาชน เพื่อให้สามารถโอนเงินเข้าพร้อมเพย์ได้
ตรวจสอบสิทธิที่ได้รับผ่านเว็บไซต์ประกันสังคมม.40

ทั้งนี้ ผู้สมัครประกันสังคม ม.40 สามารถเลือกวิธีการจ่ายเงินสมทบได้ 3 ทางเลือก ดังนี้
ทางเลือกที่ 1 จ่ายเงินสมทบเดือนละ 70 บาท
สิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 3 กรณี คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีต าย

ทางเลือกที่ 2 จ่ายเงินสมทบเดือนละ 100 บาท
สิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 4 กรณี คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีต า ย และกรณีชราภาพ

ทางเลือกที่ 3 จ่ายเงินสมทบเดือนละ 300 บาท
สิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 5 กรณี คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีต า ย กรณีชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร

จ่ายเงินสมทบได้ที่ไหน

เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11)

เคาน์เตอร์เทสโก้โลตัส

เคาน์เตอร์บิ๊กซี

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัดมหาชน

ShoppyPay

ตู้บุญเติม