เช็คสิทธิเยียวยานักเรียน รับ 2,000 บาทได้ที่นี่

มติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ให้แก่ผู้ปกครอง  ของกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับนักเรียนในระบบการศึกษาไทยภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อลดภาระให้แก่ผู้ปกครองในอัตรา 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คนนั้น สามารถเช็คสิทธิเยียวยานักเรียน โรงเรียนเอกชนได้แล้ว

เช็คสิทธิเยียวยานักเรียน

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้เปิดช่องทางให้ผู้ปกครอง ตรวจสอบสิทธิ์การได้รับความช่วยเหลือ 2,000 บาท ผ่านเว็บไซต์ สช. และ Application สช. On Mobile ดังนี้

ช่องทาง เช็คสิทธิเยียวยานักเรียน รับ 2,000 บาท
ตรวจสอบสิทธิ์เยียวยา 2,000 บาท สำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชนทางเว็บไซต์ กดที่นี่
33 3

ตรวจสอบสิทธิ์เยียวยา 2,000 บาท ผ่านแอปพลิเคชั่น
ระบบแอนดรอยด์ : คลิก

ระบบ iOS : คลิก

เงื่อนไขการใช้งาน แอปพลิเคชัน สช.On Mobile

นักเรียนไทย ตรวจสอบได้โดยใช้เลขประจำตัวประชาชน

นักเรียนต่างชาติ หรือนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียน สามารถตรวจสอบได้โดยใช้รหัส G-Code ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด โดยสามารถขอทราบรหัส G-Code ได้ที่โรงเรียนที่ศึกษาอยู่ และสามารถดาวน์โหลด

Application สช. On mobile ได้ที่ Play Store และ App Store นักเรียน1

ขั้นตอนจ่ายเงินเยียวยานักเรียน

จ่ายผ่านสถานศึกษา และให้สถานศึกษาจ่ายตรงให้แก่นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ปกครองแล้วแต่กรณี ในรูปแบบของเงินสด หรือนำเข้าบัญชีธนาคาร

ทั้งนี้ เมื่อสำนักงานงบประมาณ จัดทำรายละเอียดและจัดสรรเงินมาให้ กระทรวงศึกษาธิการ จะตรวจสอบข้อมูล เพื่อจัดสรรเงินงบประมาณลงไปที่สถานศึกษาต่อไป คาดว่าภายในวันที่ 31 สิงหาคม หรือต้นเดือนกันยายนนี้ สถานศึกษาจะได้รับเงิน และทำการโอนเงินเยียวยา 2,000 บาท ให้นักเรียนและผู้ปกครองต่อไป