เช็คสิทธิ์คนละครึ่งเฟส 3 รับ เงิน 3,000 บาท ทำอย่างไรเช็กที่นี่

คนละครึ่งเฟส 3 หลังลงทะเบียนคนละครึ่งสำเร็จเรียบร้อยแล้ว ยังไม่ได้รับเงินทันที

เนื่องจากจะต้องรอระบบตรวจสอบคุณสมบัติก่อนว่ามีคุณสมบัติตรงตามที่โครงการกำหนดหรือไม่ ซึ่งหากมีคุณสมบัติตรงตามที่โครงการกำหนด จะได้รับสิทธิ์ใช้จ่าย 3,000 บาท

พาไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเช็คสิทธิ์ คนละครึ่งเฟส 3 ในครั้งนี้ เพื่อลดความสับสน ดังนี้

รู้ได้อย่างไรว่า ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส 3
สำหรับคนละครึ่งเฟส 3 ผู้ที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะเจอหน้าต่าง ที่มีข้อความดังนี้ ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว

โดยจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของท่าน ตามเงื่อนไขโครงการต่อไป ทั้งนี้ โครงการจะแจ้งผลการเข้าร่วมโครงการ ผ่าน SMS/ แอพฯ “เป๋าตัง” ภายใน 3 วัน”

ผู้ที่ลงทะเบียน จะต้องทำตามที่ระบบแนะนำคือ ต้องรอโครงการตรวจสอบคุณสมบัติของท่านก่อน

หลังจากนั้นโครงการจะแจ้งผลการเข้าร่วมโครงการ ผ่าน SMS/ แอพฯ เป๋าตัง ภายใน 3 วัน ว่า “ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส3” หรือ “ไม่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส3”

เช็คสิทธิ์ คนละครึ่งเฟส 3 ได้ที่ไหน​
สำหรับคนละครึ่งเฟส 3 ไม่มีขั้นตอนให้ประชาชนเข้าไปเช็คสิทธิ์ด้วยตัวเอง มีเพียงแค่ SMS

หรือการแจ้งเตือนในแอพฯ เป๋าตัง เท่านั้น ซึ่งหากได้รับแจ้งว่าไม่ได้รับสิทธิ์

ก็หมายความว่ามีคุณสมบัติไม่ตรงกับที่โครงการกำหนด และจะไม่ได้รับเงิน 3,000 บาทไป

คนละครึ่งเฟส 3″ จะได้รับเงินวันไหน
คนละครึ่งเฟส 3 จะแบ่งโอนเงินวงเงินรวม 3,000 บาท ให้สำหรับผู้ได้รับสิทธิ โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ

ช่วงที่ 1 เดือน ก.ค.-ก.ย. 64. จำนวน 1,500 บาท

ช่วงที่ 2 เดือน ต.ค.-ธ.ค. 64. จำนวน 1,500 บาท

ทั้งนี้ วงเงินดังกล่าวสามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 ถึงวันสิ้นสุดโครงการ 31 ธ.ค. 64 โดยจำกัดการใช้จ่ายวันละไม่เกิน 150 บาท (ผู้ใช้สิทธิ 150 บาท รัฐช่วยจ่าย 150 บาท)