เช็คสิทธิ์ได้เลย

หลายๆคนยังคงมีคำถามเกี่ยวกับมาตการที่รัฐกำลังช่วยเหลือประชาชนอยู่ในตอนนี้

ลูกจ้าง นายจ้าง ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ถูกคำสั่งล็อกดาวน์ เพิ่ม 10 กิจการพื้นที่สีแดงเข้ม กลุ่มไหนมีสิทธิรับเงินเยียวย าชัวร์ กลุ่มไหนยังไม่ชัดเจน

ศบค. มีคำสั่งล็อกดาวน์ปิด10 สถานที่/กิจการ ใน 13 จังหวัด พื้นที่สีแดงเข้มหรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค. 2564 ทำให้เกิดคำถามตามมาว่าแรงงาน(ลูกจ้าง) ผู้ประกอบการ และผู้ประกอบอาชีพอิสระ

ตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่อยู่ในกลุ่ม 10 สถานที่/กิจการที่ถูกคำสั่งปิดเพิ่มเติมจะได้รับเงินเยียวย าประกันสังคม

 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2564 ให้สำนักงานประกันสังคม จ่ายเงินเยียวย าเฉพาะกลุ่มแรงงาน(ลูกจ้าง)

ผู้ประกอบการที่รับผลกระทบ ในกิจการ 9 หมวด

เงื่อนไขการจ่ายเงินเยียวย าประกันสังคม

มาตรา 33

นายจ้าง : รัฐจ่ายให้ตามจำนวนลูกจ้าง 3,000 บาทต่อคน สูงสุดไม่เกิน 200 คน

ลูกจ้าง : รับเพิ่มเป็น 2,500 บาทต่อคน บวกเงินชดเชยรายได้(สูงสุด 7,500 บาท) รวมไม่เกิน 10,000 บาทต่อคน
มาตรา 39 และมาตรา 40

ผู้ประกันตนมาตรา 39 : รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อคน
อาชีพอิสระ : หากขึ้นทะเบียน ม.40 ภายใน ก.ค.64 จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อคน
การจ่ายเงินเยียวย าประกันสังคม

 

 

การจ่ายเงินเยียวย าประกันสังคม

10 สถานที่/กิจการที่ถูกคำสั่งปิดเพิ่มเติม

สนามกีฬาทุกประเภท ทั้งในร่ม และกลางแจ้ง : ประเภทในร่ม เช่น แบดมินตัน สนามฟุตซอล บาสเก็ตบอล วอลเลย์บอล / ประเภทกลางแจ้ง

เช่น สนามกอล์ฟ สนามซ้อมกอล์ฟ สนามฟุตบอล สนามเทนนิส)

 

สระน้ำเพื่อการเล่นกีฬา หรือกิจกรรมทางน้ำเพื่อการสันทนาการ สระว่ายน้าสาธารณะ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
ลานกีฬา
ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ
ศูนย์การเรียนรู้ หรือศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทย าศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม หรือหอศิลป์
ห้องสมุดสาธารณะ ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดเอกชนและบ้านหนังสือ
พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์สถาน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงพิพิธภัณฑ์ ในลักษณะเดียวกัน แหล่งประวัติศาสตร์ หรือ โบราณสถาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กก่อนวัยเรียน
ร้านเสริมสวย ร้านตัดผมหรือแต่งผม ร้านทำเล็บ หรือร้านสัก
สวนสาธารณะ ส่วนพฤษศาสตร์ต่างๆ
เมื่อนำมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2564 ที่ให้เยียวยาเฉพาะกลุ่มแรงงาน(ลูกจ้าง) ผู้ประกอบการที่รับผลกระทบ

ในกิจการ 9 หมวด ของสำนักงานประกันสังคม ประกอบกับ 10 สถานที่/กิจการที่ถูกคำสั่งปิดเพิ่มเติม

 

 

พบว่า มีทั้งกลุ่มที่จะได้รับเงินเยียวย าจากสำนักงานประกันสังคม และกลุ่มที่ยังไม่ชัดเจนว่าจะได้รับเงินเยียวยาหรือไม่ ดังนี้

กลุ่มที่ได้รับเงินเยียวยาประกันสังคม

สนามกีฬาทุกประเภท ทั้งในร่ม และกลางแจ้ง : ประเภทในร่ม เช่น แบดมินตัน สนามฟุตซอล บาสเก็ตบอล วอลเลย์บอล / ประเภทกลางแจ้ง เช่น สนามกอล์ฟ สนามซ้อมกอล์ฟ สนามฟุตบอล สนามเทนนิส) อยู่ใน กลุ่มกิจการ ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ
สระน้ำเพื่อการเล่นกีฬา หรือกิจกรรมทางน้ำเพื่อการสันทนาการ สระว่ายน้าสาธารณะ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
อยู่ใน กลุ่มกิจการ ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ


ลานกีฬา อยู่ใน กลุ่มกิจการ ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ
4. ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ อยู่ใน กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
ร้านเสริมสวย ร้านตัดผมหรือแต่งผม ร้านทำเล็บ หรือร้านสัก อยู่ใน กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
กลุ่มที่ยังไม่ชัดเจนว่าจะได้เงินเยียวย า

ศูนย์การเรียนรู้ หรือศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทย านวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม หรือหอศิลป์
ห้องสมุดสาธารณะ ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดเอกชนและบ้านหนังสือ
พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์สถาน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงพิพิธภัณฑ์ ในลักษณะเดียวกัน แหล่งประวัติศาสตร์ หรือ โบราณสถาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กก่อนวัยเรียน
สวนสาธารณะ ส่วนพฤษศาสตร์ต่างๆ


สำหรับกลุ่มที่ยังไม่ชัดเจนว่าจะได้รับเงินเยียวย าหรือไม่ คาดว่าสำนักงานประกันสังคม จะเสนอให้ที่ประชุมครม.พิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป

อย่างไรก็ตามเพื่อความชัดเจนในเรื่องนี้ สามารถตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33

ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ใน 9 ประเภทกิจการ ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม