เช็คสิทธิ์ รับ 2,500 บาท

เช็คด่วน สำหรับ มาตรา 33 สำหรับผู้มีสิทธิ ได้รับเงิน ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบเช็คสิทธิที่ www.sso.go.th

กรอกบัตรประชาชนรู้ผลทันทีไม่เกิน 3 นาที โฆษกประกันสังคม เผยพร้อมโอนเงินเยียวย าผูกพร้อมเพย์ วันแรก 6 ส.ค.

หลัง ครม. อนุมัติมาตรการเยียวย าโควิดสำหรับผู้ประกันและนายจ้าง ในพื้นที่ควบคุมสีแดงเข้มจำนวน 13 จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบ

โดยสำนักงานประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตนตรวจสอบสิทธิมาตการเยียวย า (ผู้ประกันตนมาตรา 33) และ โครงการตรวจสอบสิทธินายจ้าง ตรวจสอบสิทธิได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th

 

นอกจากนี้ยังเปิดให้ขึ้นทะเบียนลงทะเบียนมาตรา 40 อีกด้วย

พื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด

กรุงเทพ
นนทบุรี
ปทุมธานี
นครปฐม

สมุทรสาคร
สมุทรปราการ
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
อยุธย า
นราธิวาส

ปัตตานี
ยะลา
สงขลา

9 หมวดกิจการ

1.ก่อสร้าง

2.ที่พักแรม และ บริการด้านอาหาร

3.ศิลปะ บันเทิง และ นันทนาการ

4. กิจกรรมการบริการ ด้านอื่นๆ

5.ขายส่งขายปลีก และ ซ่อมยานยนต์

6. ขนส่ง และ สถานที่เก็บสินค้า

7. กิจกรรมการบริหาร และ บริการสนับสนุน

8. กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และ กิจกรรมทางวิชการ 9 ข้อมูลข่าวสารและสื่อสาร

 

 

9. กิจการของแอปฯถุงเงิน

ร้าน OTOP
ร้านอาหารและเครื่องดื่ม
ร้านค้าทั่วไป
ร้านค้าบริการ
กิจการขนส่งสาธารณะ

นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ โฆษกสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม เปิดให้ตรวจสอบสิทธิกันแล้ว ในโครงการเยียวยานายจ้างและลูกจ้างผู้ประกันตนมาตรา 33

ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัดใน 9 ประเภทกิจการ ได้แก่ ก่อสร้าง โรงแรมที่พัก และร้านอาหาร, ศิลปะ บันเทิง และนันทนาการ, งานบริการ,

งานขนส่งและคลังสินค้า, ธุรกิจขายส่งและขายปลีก, การซ่อมยานยนต์, กิจกรรมการบริหาร และสนับสนุนวิชาชีพ วิทย าศาสตร์ และกิจกรรมวิชาการ และสาขาข้อมูลข่าวสาร

และการศึกษา หากเป็นลูกจ้างที่เป็นคนไทย ใน 9 อาชีพนี้ รัฐบาลจะจ่ายชดเชยเยียวย าให้คนละ 2,500 บาท ส่วนลูกจ้างที่ถูกปิดงาน หยุดงานจากมาตรการล็อกดาวน์ จะได้รับเงินประกันการว่างงาน ไม่เกิน 7,500 บาท

ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ก็คือกลุ่มอาชีพอิสระ หรือฟรีแลนซ์ จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 คน ในส่วนของนายจ้างและผู้ประกอบการ จะจ่ายให้นายจ้าง ที่มีลูกจ้างไม่เกิน 200 คน

คนละ 3,000 บาท ความคืบหน้าในเรื่องนี้ กระทรวงแรงงาน จะนำเข้า ครม. วันอังคารนี้ เพื่อดำเนินการจ่ายเยียวยาล็อกดาวน์ต่อไป

 

ที่มา: สำนักงานประกันสังคม