เช็คสิทธิ ม.33 ม.39 ม.40 ได้เงินเยียวยาวันไหน

“ประกันสังคม” โอนเงินเยียวยาให้นายจ้าง แรงงาน ลูกจ้าง ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ พระนครศรีอยุธยา ใน 9 กิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐบาล ล่าสุดสำนักงานประกันสังคม ยังทยอยโอนเงินเยียวยาอย่างต่อเนื่อง

ไทม์ไลน์ประกัน โอนเงินให้แรงงาน ม.33 ม.39 ม.40

9 ส.ค. 2564 โอนเงินเยียวยาจำนวน 2,500 บาทให้ลูกจ้าง แรงงานที่เป็น ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 3 จังหวัดที่เหลือ ได้แก่ ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา

13 ส.ค. 2564 โอนเงินให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ตกหล่น ใน 10 จังหวัด กรุงเทพฯ นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และ สงขลา โดยผู้ประกันตนที่มีสิทธิรับเงินเยียวจากประกันสังคมจะต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก กับเลขบัญชีธนาคาร ให้เสร็จภายในวันที่ 9 ส.ค. 2564

24 ส.ค. 2564 โอนเงินเยียวยา 5,000 บาท ให้กลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 39 และแรงงานอิสระ มาตรา 40 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ พระนครศรีอยุธยา

25 ส.ค. 2564 โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และ 40 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดในจังหวัดที่เหลือ โดยผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จะได้รับการโอนเงิน จำนวน 2,500 บาท ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 จะได้รับการโอนเงิน จำนวน 5,000 บาท

หมายเหตุ:

แรงงานอิสระ ที่สมัครมาตรา 40 ภายในวันที่ 31 ก.ค. 2564 แต่ยังไม่ชำระเงิน ให้รีบจ่ายภายในวันที่ 10 ส.ค.นี้ เพื่อรับสถานะความเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมาย
ผู้ประกันตนที่มีสิทธิรับเงินเยียวจากประกันสังคมจะต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก กับเลขบัญชีธนาคาร
สำนักงานประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตนสอบถามผ่านสายด่วนประกันสังคม 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง. หรือที่เว็บไซต์ ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือ www.sso.go.th

การโอนเงินให้นายจ้าง

นายจ้างใน 10 จังหวัด กรุงเทพฯ นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และ สงขลา ซึ่งมีจำนวนประมาณ 160,000 กว่าราย จะจ่ายตามจำนวนลูกจ้าง รายละ 3,000 บาท
นายจ้างบุคคลธรรมดา จะได้รับเงินโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชน
นายจ้างที่เป็นนิติบุคคล จะโอนเข้าบัญชีธนาคารตามชื่อนิติบุคคล
สำนักงานประกันสังคมจะทยอยโอนครั้งต่อไปให้กับนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ทุกๆ วันศุกร์ จนถึงวันที่ 29 ต.ค. 2564
9 กิจการในพื้นที่สีแดงเข้มที่มีสิทธิรับประกันสังคม

ก่อสร้าง

ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

ศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ

กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ

การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์

การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ ฃ

กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน

สำนักงานประกันสังคมได้เริ่มโอนเงินเยียวยาผู้ประกันตนตามมาตรา 33 เป็นเงิน 2,500 บาท ผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเข้าสู่บัญชีของผู้ประกันตนที่อยู่ใน 10 จังหวัดได้แก่ กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี,

ปทุมธานี, นครปฐม, สมุทรสาคร ,สมุทรปราการ, นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลาและสงขลา ผ่านระบบบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชน ตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค. ถึงวันที่ 6 ส.ค. 2564 ดังนี้

4 ส.ค.64 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้ประกันตน 1,000,000 คน จำนวน 2,500,000,000 บาท
5 ส.ค.64 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้ประกันตน 1,000,000 คน จำนวน 2,500,000,000 และ
6 ส.ค.64 จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้ประกันตน 434,182 คน จำนวน 1,085,455,000 บาท
รวม 3 วันแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น ครอบคลุมผู้ประกันตน 2,434,182 คน เบิกจ่ายเป็นเงินรวมแล้ว 6,085,455,000 บาทป