เช็คสิทธิ ม.33 รับ เงิน

ม.33 ใครตกหล่น ตรวจสอบสาเหตุที่ www.sso.go.th พร้อมรีบแก้ไข-ผูกพร้อมเพย์บัตรประชาชน ภายใน 9 ส.ค. เพื่อรอรับโอนเงินในวันที่ 13 ส.ค.นี้

หลังจากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโครงการการให้ความช่วยเหลือเยียวย าและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33

ที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศ “เคอร์ฟิว และ“ล็อกดาวน์”ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือพื้นที่สีแดงเข้ม ใน 9 ประเภทกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ

โดยผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบทำให้ว่างงาน จะได้รับเงินกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย

 

เนื่องจากนายจ้างหยุดประกอบกิจการตามคำสั่งของทางราชการหรือต้องกักตัวกรณีเป็นกลุ่มเสี่ ยงที่ต้องเฝ้าระวัง

ลูกจ้างมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงานในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกินคราวละ 90 วัน

นอกจากนี้ผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบยังได้รับเงินเยียวย าอีกคนละ 2,500 บาท ซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้จ่ายเงินรอบแรกสำหรับพื้นที่สีแดงเข้ม 10 จังหวัด

ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา ไปแล้วเมื่อวันที่ 4-6 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมาวันละ 1 ล้านคน โดยโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนผู้ประกันตนมาตรา 33

 

สาเหตุตกหล่นไม่ได้รับเงินโอน

อย่างไรก็ตามยังมีผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ตกหล่น ไม่ได้รับเงินเยียวย า สืบเนื่องมาจาก

บัญชีธนาคารไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ กับเลขบัตรประชาชน


มีบัญชีธนาคารพร้อมเพย์กับเบอร์โทรศัพท์แล้ว ยังไม่ได้เปลี่ยนไปผูกกับเลขบัตรประชาชน
บัญชีธนาคารขาดการใช้งานติดต่อนานเกินไป จนถูกปิดบัญชีหรือระงับบัญชีการใช้งานอัตโนมัติ
บัญชีธนาคาร ถูกยกเลิกหรือถูกอายัด

 

นางสาวลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมได้จ่ายเงินเยียวย ารอบแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 4-6 สิงหาคม 256

4 โดยโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนผู้ประกันตนมาตรา 33 ไปแล้ว จำนวน 2,434,182 บัญชี มีผู้ประกันตนมาตรา 33

ได้รับเงินโอนคนละ 2,500 บาท จำนวน 2,227,900 คน คิดเป็น 92%

แต่ยังมีกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 33 อีกจำนวน 206,282 คน ที่โอนไม่สำเร็จ เนื่องจากสาเหตุผู้ประกันตนยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน

 

จำนวน 190,354 คน คิดเป็น 92% บัญชีปิด จำนวน 9,613 คน คิดเป็น 5% ผูกพร้อมเพย์กับเบอร์โทรศัพท์และสาเหตุอื่น ๆ อีก 3%

จึงเป็นสาเหตุให้ผู้ประกันตนยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในรอบแรก

รีบตรวจสอบข้อมูลตนเองที่ www.sso.go.th

ทั้งนี้สำนักงานประกันสังคม แจ้งเตือนให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 กลุ่มตกหล่นในรอบแรกนี้ รีบดำเนินการตรวจสอบข้อมูลตนเองเป็นการด่วน

โดยสำนักงานประกันสังคมได้นำข้อมูลของผู้ประกันตนขึ้นระบบ www.sso.go.th ในวันที่ 7 สิงหาคม 2564 เพื่อให้ผู้ประกันตนกลุ่มตกหล่น

สามารถตรวจสอบว่าตนเองอยู่ในกลุ่มที่โอนเข้าบัญชีไม่ได้ เพราะสาเหตุใด และวิธีดำเนินการแก้ไข

โดยผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่มีสิทธิ์จะต้องรีบแก้ไขและผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขที่ประจำตัวประชาชนกับธนาคาร

ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 นี้ เพื่อที่สำนักงานประกันสังคมจะทำการโอนเงินให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 กลุ่มที่ตกหล่นในวันที่ 13 สิงหาคม 2564

อย่างไรก็ตาม หากผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่เข้าเงื่อนไขและอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม 10 จังหวัด ยังไม่ได้รับเงินเยียวย า สามารถติดต่อสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ที่รับผิดชอบสถานประกอบการ เพื่อยื่นทบทวนสิทธิได้ทันที หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง