เช็คสิทธิ ม.33 รับ 2 เดือน

ความคืบหน้าการจ่างเงินเยียวย าประกันสังคมมาตรา 33 ให้แก่ผู้ประกันตน และนายจ้าง

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด

คณะรัฐมนตรี(ครม.) กำหนดเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ กลุ่มลูกจ้างที่เป็นแรงงานสัญชาติไทย ที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33

(ในกิจการ 9 หมวด)จะได้รับความช่วยเหลือเงินจำนวน 2,500 บาท จำนวน 1 เดือน เพิ่มขึ้นจากที่ลูกจ้างจะได้รับตามมาตรการช่วยเหลือเดิมเพียง 2,000 บาท/คน

จะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐไม่เกิน 10,000 บาทต่อคน

ส่วนนายจ้างในระบบประกันสังคม มาตรา 33 จะได้รับความช่วยเหลือสูงสุดไม่เกินจำนวนลูกจ้าง 200 คน อัตรา 3,000 บาทต่อคน จำนวน 1 เดือน

สำนักงานประกันสังคม เปิดให้ผู้ประกันตนและนายจ้าง ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ใน 9 ประเภทกิจการ

สามารถตรวสจสอบเช็คสถานะเงินเยียวย าประกันสังคม มาตรา 33 ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th

ทางลัด เช็คสิทธิเงินเยียวย าประกันสังคม มาตรา 33 รอบ 2 www.sso.go.th

วิธีตรวจสอบสอบสิทธิสำหรับลูกจ้าง ม.33

เข้าไปที่เมนนู ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวย าฯ (ผู้ประกันตนมาตรา 33) ทางลัดคลิกที่นี่
กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
กรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพ
กดค้นหา
ระบบจะแสดงผลว่าท่านได้-ไม่ได้รับสิทธิตามเงื่อนไข การเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ใน 9 ประเภทกิจการหรือไม่
เมนูตรวจสอบสิทธิเงินเยียวยาประกันสังคม มาตรา 33 สำหรับลูกจ้าง

ทางลัด เช็คสิทธิเงินเยียวยาประกันสังคม มาตรา 33 รอบ 2 www.sso.go.th

วิธีตรวจสอบสอบสิทธิสำหรับนายจ้าง ม.33

เข้าไปที่เมนู ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (นายจ้าง) ทางลัดคลิกที่นี่
กรอก เลขที่บัญชีนายจ้าง
กรอก ลำดับที่สาขา
กรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพ
กดค้นหา


ระบบจะแสดงผลว่าท่านได้-ไม่ได้รับสิทธิตามเงื่อนไข การเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนใในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด10 จังหวัด ใน 9 ประเภทกิจการหรือไม่
เมนูตรวจสอบสิทธิเงินเยียวย าประกันสังคม มาตรา 33 สำหรับนายจ้าง
เมนูตรวจสอบสิทธิเงินเยียวย าประกันสังคม มาตรา 33 สำหรับนายจ้าง

ผู้มีสิทธิได้รับเงินเยียวย าประกันสังคมมาตรา 33 รอบ 2

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ใน 13 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม จำนวน 3,142,000 คน งบประมาณราว 7,855 ล้านบาท

นายจ้างตามประกันสังคมมาตรา 33 ใน13 จังหวัดสีแดงเข้ม จำนวน 179,200 กิจการ มีลูกจ้างรวม 2,430,000 คน

จ่ายเงินเยียวย านายจ้าง ตามจำนวนลูกจ้างหัวละ 3,000 บาท ไม่เกิน 200 คน หรือสูงสุดไม่เกิน 600,000 บาท งบประมาณ 7,290 ล้านบาท

 

รวม งบฯจ่ายเงินเยียวย า”นายจ้าง-ผู้ประกันตน มาตรา33 พื้นที่ 13 จังหวัด ประมาณ 15,145 ล้านบาท
ไทม์ไลน์เงินเยียวย าประกันสังคมมาตรา 33 รอบ 2

7 ก.ย. 2564 สำนักงานประกันสังคมเสนอที่ประชุมครม.อนุมัติงบประมาณ
ต.ค. 2564 จ่ายเงินเยียวย ารอบ 2 ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด
ที่มา: สำนักงานประกันสังคม