เช็คสิทธิ ม.40 สมัคร 4-24 ส.ค. ได้แล้ว

เยียวย าประกันสังคม ม40 อาชีพอิสระที่สมัครและจ่ายเงินสมทบ 4-24 ส.ค. 64

กรณี สำนักงานประกันสังคม ขยายโอกาสให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ใน 19 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 9 ประเภทกิจการ

ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธย า กาญจนบุรีสมุทรสงคราม สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี อ่างทอง นครนายก ปราจีนบุรี ลพบุรี

ระยอง สิงห์บุรี สระบุรี นครราชสีมา เพชรบูรณ์ และตาก ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 และจ่ายเงินสบทบภายใน 24 ส.ค.

 

เพื่อรับเงินเยียวย า 5,000 บาท/คน ตรวจสอบสิทธิทาง www.sso.go.th

 

 

วันนี้ประกันสังคมอัพเดทสถานะผู้ประกันตนในเว็บไซต์แล้ว สำหรับผู้ประกันตนที่สมัครระหว่างวันที่ 1-24 สิงหาคม 2564

ตรวจสอบสิทธิทาง www.sso.go.th

ผู้ประกันตนมาตรา 40 สามารถตรวจสอบสิทธิเยียวย า ดังนี้

 

เข้าเว็บไซต์ประกันสังคม https://www.sso.go.th/eform_news/ หรือคลิกที่นี่
เลือกตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวย าฯ(ผู้ประกันตนมาตรา 40)
กรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก
กรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพภาพ
คลิก ค้นหา