เช็คเงินอุดหนุนบุตร 600 บาทได้ที่นี่

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โอนเงินเข้าบัญชีผู้ปกครองผู้มีสิทธิ ประจำเดือนกันยายน 2564 จำนวน 600 บาท

วันที่ 9 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือเงินอุดหนุนบุตร

โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประกาศ โอนเงิน ประจำรอบเดือนกันยายน 2564 จำนวน 600 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีให้กับผู้มีสิทธิ วันที่ 10 กันยายน 2564

ตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุน เนื่องด้วยทางกรมกิจการเด็กและเยาวชน จะทราบผลการจ่ายเงิน อีก 14 วัน หลังจากมีการจ่ายเงินไปแล้ว

ผู้มีสิทธิรับเงิน

ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุน (รายเดิม)

ผู้มีสิทธิ์รายใหม่ ที่ผ่านการพิจารณา โดยมีข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุน ภายใน 25 สิงหาคม 2564

ตรวจสอบสิทธิ์

สามารถตรวจสอบได้โดยการสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง หรือที่ลิงก์ http://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do

การจ่ายเงิน

จ่ายตรงงวด และจ่ายตกเบิก จำนวน 600 บาทต่อเดือน

จ่ายย้อนหลังให้ตามสิทธิของแต่ละบุคคล

ผู้ลงทะเบียนรายใหม่ ที่มายื่นขอรับสิทธิ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป สิทธิที่ได้รับจะเริ่มได้รับเงินในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ ไม่ย้อนหลังให้ไปจนถึงเดือนที่เด็กเกิด

หากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยโทร.ที่เบอร์ติดต่อโดยตรง 0-2651-6534, 0-2651-6920, 0-2651-6902 หรือ 0-2255-

5250 ต่อ 121, 122, 123, 147, 152 ทั้งนี้สามารถติดต่อได้ในวันและเวลาราชการเท่านั้น