เปลี่ยนวันโอนเงิน ม.39 – 40

หลังจากการประกาศช่วยเหลือ สำหรับผู้ที่อยูในมาตรา 33 ที่ล่าสุดได้โอนเงินช่วยเหลือไปแล้ว สำหรับตอนนี้

โดย โอนเงินเยียวย าให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 2500 บาท ในพื้นที่สีแดงเข้มจำนวน 10 จังหวัด

ตั้งแต่วันที่ 4-6 ส.ค. ที่ผ่านมา และ เตรียมโอนเงินเยียวย าเพิ่มอีก 3 จังหวัด ในวันที่ 9 สิงหาคมนี้

 

 

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39 และ มาตรา 40 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ผู้ประกันตนยังมีข้อสงสัยว่าจะได้รับเงินเยียวย า 5000 บาท เมื่อไหร่และวันไหน

ล่าสุด นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ในวันที่ 10 ส.ค.สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน

 

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39 และ มาตรา 40 ให้คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. พิจารณากรอบวงเงินจัดสรรให้กับผู้ประกันตน หลัง

ครม. อนุมัติอย่างเป็นทางการ สำนักงานประกันสังคม โอนเงินเยียวยาจำนวน 5000 บาทให้กับผู้ประกันตนมาตรา 39 และ มาตรา 40

“หากผ่านขั้นตอนอนุมัติจาก ครม.ในวันที 10 ส.ค. ผม จะพยายามเร่งรัดโอนเงินเยียวย า 5000 บาทให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 และ มาตรา 40 ภายในวันที่ 20 ส.ค. เร่งรัด

ให้จ่ายเร็วที่สุดภายในวันที่ 24 ส.ค. พยาย ามโอนเงินให้ครบทั้ง 29 จังหวัด ” นายสุชาติ กล่าว

คุณสมบัติและเงื่อนไขผู้ประกันตนมาตรา 39 ดังนี้

ลาออกจากการเป็นพนักงานเอกชนแล้ว
เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33
ส่งเงินสมทบมากกว่า 12 เดือน
ลาออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน
เงินสมทบ

 

432 บาท/เดือน

สิทธิประโยชน์

เจ็บป่วย
คลอดบุตร
สงเคราะห์บุตร

ทุพพลภาพ
ชราภาพ
เสี ยชีวิต

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่

สำหรับมาตรา 39 ในพื้นที่สีแดงเข้มจำนวน 29 จังหวัดได้รับเงินเยียวย าจำนวน 5000 บาทเช่นเดียวกัน

โดยสำนักงานประกันสังคมคาดว่าจะเริ่มโอนประมาณวันที่ 20 ส.ค.

พื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด มีดังนี้

กทม.
กาญจนบุรี
ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา


ตาก
นครปฐม
นครนายก


นครราชสีมา
นราธิวาส
นนทบุรี


ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี
ปัตตานี


อยุธย า
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์


ยะลา
ระยอง
ราชบุรี


สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระบุรี


สุพรรณบุรี
อ่างทอง

ลพบุรี/สงขลา/สิงห์บุรี

ขอบคุณที่มา: สำนักงานประกันสังคม