เปลี่ยนวันโอนเงิน เราชนะ

มาแล้วสำหรับคนที่กำลังรอเงินเยียวยๅรอบใหม่ สำหรับตอนนี้

ทางด้าน น.ส.กุลย ๅ ตันติเตมิท เปิดเผยว่า คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ พ.ร.ก.กู้เงินฉุกเฉิน 1 ล้านล้านบาท

เพื่อใช้ในสถานการณ์ CV19 เมื่อวันที่ 7 พ.ค.2564 เห็นชอบ กำหนดเวลาการจ่ายเงินเยียวยๅให้กับผู้ใช้สิทธิ์ เราชนะ

และ ม33 เรารักกัน อีกคนละ 2,000 บาท

โดยจะเสนอคณะรัฐมนตรี อนุมัติ ในวันที่ 11 พ.ค.2564 ทั้งนี้ สำหรับมาตรการเราชนะ

จะโอนเงินให้ผู้ได้สิทธิ์ สำหรับกลุ่มที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ บัตรประชาชน รอบแรก 1,000 บาท

ในวันที่ 21 พ.ค.2564 และอีก 1,000 บาท ในวันที่ 28 พ.ค.2564 ส่วนกลุ่มที่ใช้สิทธิ์ผ่านแอพลิเคชันเป๋าตัง

จะได้รับเงินรอบแรกวันที่ 20 พ.ค.2564 และงวด 27 พ.ค.2564

 

ส่วนมาตรการ ม33 เรารักกัน จะโอนเงินงวดแรกในวันที่ 24 พ.ค.2564 และ งวด 31 พ.ค.2564

โดยมาตรการครอบคลุม ในส่วนเราชนะ โดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ระบบจะโอนเงินเข้าอัตโนมัติ โดยใช้จ่ายได้ถึง 30 มิ.ย.2564

นางสาวกุลยา กล่าวว่า สำหรับมาตรการใหม่สำหรับกลุ่มคนที่มีกำลังซื้อ และมีรายได้ค่อนข้างสูง คือ

โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ซึ่งรัฐจะสนับสนุน e-Voucher ค่าซื้อสินค้า ค่าอาหา ร เครื่องดื่ม

ไม่เกิน 5 พันบาทต่อคนต่อวัน สะสมสูงสุดไม่เกิน 7 พันบาทต่อคน

 

 

ซึ่งจะมีการเสนอรายละเอียดให้ ครม. เห็นชอบต่อไป มาตรการเยียวยาผลกระทบจาก CV19 ระลอกใหม่

นางสาวกุลยา กล่าวอีกว่า วงเงินที่ใช้ในการดำเนินมาตรการเยียวยาผลกระทบจากCV19 ระลอกใหม่

ยังมาจาก พ.ร.ก. กู้เงินฉุกเฉิน วงเงิน 1 ล้านล้านบาท ซึ่งยังมีเพียงพอ พร้อมทั้งยืนยันว่าสถานการณ์ด้านการคลัง

ในปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่เข้มแข็ง โดยสัดส่วนหนี้สาธารณะยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังที่ 53%

 

ต่อจีดีพี ถือว่ายังมีช่องว่างในการกู้เงินเพิ่มเติมได้ แต่ไม่อยากให้มองว่าแม้จะมีช่องว่างรัฐบาลก็จะดำเนินการกู้เงินทั้งหมด

เพราะทุกอย่างต้องประเมินตามสถานการณ์และความจำเป็น ความยั่งยืนทางการคลัง

ในเรื่องเงินคงคลัง ฐานะการคลัง หนี้สาธารณะต่อจีดีพีของไทยยังถือว่าอยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง

รวมทั้งบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่าง ๆ ก็ยังคงเครดิตเรตติ้งประเทศไทยไว้ และมีมุมมองที่ดีขึ้น