เปิดรายละเอียดโครงการเรามีเราไม่ได้เเจกเงิน เช็กให้ดีก่อนสมัคร

อย่างที่ทราบกันดีว่าเมื่อไม่นานมานี้ทางด้านของ คณะรัฐมนตรีออกมาตรการ เรามีเรา เพื่อช่วยเยียวย าแก่กลุ่มคนเปราะบาง แต่ล่ าสุด ทางครม. ย้ำชัดแล้วว่า เรามีเรา ไม่ใช่มาตรการเยียวยา แต่เป็นมาตรการช่วยเหลือกลุ่มพิก ารในทางปฏิบัติที่ได้รับผลกระทบ ไม่ใช่การแจกเงินใดๆ ทั้งสิ้น

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมห่วงใยประชาชนทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์  รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจพร้อมให้ความช่วยเหลือ ดูแล ผู้ได้รับผลกระทบทุกกลุ่ม โดยทุกหน่วยงานทยอยออกมาตรการเพื่อดูแลประชาชนในส่วนการรับผิดชอบแล้ว และจะมีการออกมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม

รัฐช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง อะไรบ้าง
รองโฆษกฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทั้งเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิก าร คนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่

โดยก่อนหน้านี้มีการออกมาตรการผ่านโครงการเราชนะ ด้วยการแจกเงิน 7,000 บาท สำหรับกลุ่มเปราะบางขาดคุณสมบัติที่ไม่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเราชนะ นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) ให้ข้อมูลเมื่อเดือนมกราคม2564 ว่ากระทรวง พม. ได้เตรียมมาตรการความช่วยเหลือต่างๆ ได้แก่

1 ประเมินครอบครัวเพื่อช่วยเหลือสวัสดิการตามภารกิจกระทรวง พม. อาทิ เงินสงเคราะห์ เงินทุนประกอบอาชีพ เป็นต้น

2 เสริมพลัง สร้างความเข้าใจ และแนะนำทางเลือกของครอบครัวสำหรับการมีรายได้ และอาชีพ

3 ติดตามการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

เรามีเราคืออะไร

นอกจากนี้ รองโฆษกฯ ยังกล่าวว่า ทางครม. จัดตั้ง ทีมเรามีเรา คณะทำงานช่วยเหลือ ผู้พิก าร ที่ติด 1 9 เป็นการเฉพาะ ทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด

โดยมีการทำงานคือ

1.มอนิเตอร์ติดตามว่ามีคนพิก ารที่โพสต์ โทรขอความช่วยเหลือหรือไม่

2.คัดกรอง ประสานเครือข่ายเพื่อให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลทั้งโรงพยาบาลหรือ รพ.สนาม

3.ประเมิน และติดตามผลการช่วยเหลือ

โดยผู้พิก ารสามารถโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือมายังสายด่วน 1300 ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศและสายด่วน 1479 ตั้งแต่ขณะนี้เป็นต้นไป