เปิดรายละเอียดโครงการใหม่ยิ่งใช้ยิ่งได้เเจก 7,000 บาท เช็กเลย

โครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้ โดยทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลได้ออกแบบโครงการเบื้องต้นออกมาเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยมีการเปิดเผยรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

1. โครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้ คืออะไร

ยิ่งใช้ยิ่งได้เป็นโครงการใหม่จากรัฐบาล เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียว ย าผู้ได้รับผลกระทบ ระลอกล่ าสุด กระตุ้นการใช้จ่ายประคองกำลังซื้อในช่วงไตรมาสที่ 3 – 4 ของปีนี้ โครงการนี้จะช่วยกระตุ้นการบริโภคในประเทศผ่านผู้มีกำลังซื้อสูงให้นำเงินออกมาใช้จ่ายและสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

ก่อนหน้านี้ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เคยให้ข้อมูลไว้ว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวย าผู้ได้รับผลกระทบจ ากโ ควิ ด- 1 9 ระลอกล่าสุดนั้น จะออกมาเป็นแพ็กเกจประมาณเดือนพฤษภาคม 2564 หนึ่งในนั้นที่เป็นมาตรการใหม่เพิ่มเข้ามา คือ มาตรการสนับสนุนให้คนมีเงินออมที่มีอยู่ 6-7 แสนล้านบาท ให้ออกมาใช้จ่ายมากขึ้น

วันนี้ นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ออกมาให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ เป็นโครงการที่มุ่งไปที่กลุ่มผู้มีรายได้สูง รัฐจะสนับสนุน E-Voucher สำหรับการใช้จ่าย ในเบื้องต้นคาดว่าจะไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน ระยะเวลาโครงการจะเริ่มต้นได้เมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ แล้วไปสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2564

2. เปิดรายละเอียดโครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้

สำหรับรายละเอียดเบื้องต้นคือ รัฐจะสนับสนุนบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Voucher ให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ นำไปใช้จ่ายซื้อสินค้าค่าอาหารเครื่องดื่ม และค่าบริการต่างๆ กับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) โดยจะให้ในมูลค่าไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน

3. วิธีใช้จ่ายในโครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้

สำหรับวิธีการใช้สิทธิ์โครงการดังกล่าว ผู้มีสิทธิ์จะต้องชำระเงินผ่าน G-Wallet บนแอปพลิเคชัน เป๋าตัง เพื่อซื้อสินค้าและบริการกับผู้ประกอบการร้านค้าและบริการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งทางฝั่งผู้ประกอบการร้านค้าก็จะต้องติดตั้งแอพพลิเคชัน ถุงเงิน ที่เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย

4. ใครมีสิทธิ์ในโครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้ บ้าง

โครงการนี้จะให้สิทธิ์แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 4 ล้านคน โดยคาดว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้

มีสัญชาติไทย
เป็นผู้ที่มีรายได้สูง
5. ระยะเวลาโครงการ 5 เดือน

ประชาชนจะได้รับการสนับสนุน E-Voucher จากภาครัฐ เริ่มให้กดรับสิทธิ์ E-Voucher ในช่วงเดือน ก.ค. – ก.ย. 2564 จากนั้นจะนำไปใช้จ่ายได้ในเดือน ส.ค. – ธ.ค. 2564 สรุปคือใช้สิทธิ์ได้ในระยะเวลาการ 5 เดือน ทั้งนี้ คาดว่าประชาชนจะเข้าโครงการประมาณ 4 ล้านคน