เปิดลงทะเบียนแล้ว

เริม่แล้ว สำหรับการประกาศลงทะเบียน

เปิดเงื่อนไขลงทะเบียนฉี ดวั คซีนโควิด 29 ก.ค.นี้ เริ่มฉีด 1 ส. ค.

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ และ ค่ายมือถือยักษ์ใหญ่ เอไอเอส ทรู และ ดีแทค เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19

สำหรับกลุ่มคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียน โดยเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เริ่มฉีดตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2564

โดยศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เตรียมเปิดลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีน ผ่าน ค่ายมือถือ วันละ 20,000 โดส แบ่งเป็น
1. ประชาชนทั่วไปอายุ 18 ปีขึ้นไป วันละ 10,000 โดส
2. ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไ ได้แก่ โsคทางเดินหายใจเรื้อรัง โsคหัวใจและหลอ ดเลื o ด โs คไ ตวา ยเรื้อรั ง โรคหลo ดเลืo ดสมอ ง โรคอ้วน (100 กก.ขึ้นไป หรือค่า BMI มากกว่า 35) โsคมะเsง และโSคเบาหวา น วันละ 10,000 โดส
ช่องทางลงทะเบียนประกอบด้วย
1

. AIS ลงทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์ www.ais.th/vaccine

2. TRUE ลงทะเบียนได้ที่ ระบบ USSD กด *707# โทรออก หรือ เว็บไซต์ https://vaccine.trueid.net/

3. DTAC ลงทะเบียนได้ที่ ดีแทค แอป และ เว็บไซต์ https://www.dtac.co.th/vaccine/registration/

4. NT ลงทะเบียนได้ที่ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ https://covid19vaccine.ntplc.co.th/CVC/home

 

รายละเอียด-เงื่อนไขการลงทะเบียน
• กลุ่มอายุ 18 ปีขึ้นไป เฉพาะเข็มแรก จองฉีดวัคซีนผ่านการลงทะเบียนล่วงหน้ากับค่ายมือถือ เปิดจอง 29 ก.ค.นี้ ริ่มฉีด 1 ส.ค.ที่สถานีกลางบางซื่อ

• กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ กลุ่มที่มีน้ำหนักเกิน 100 ก.ก. เปิดให้ Walk-in ถึง 31 ก.ค. นี้เท่านั้น หลังจากนั้นต้องลงทะเบียนอย่างเดียว

• กลุ่มอายุ 75 ปีขึ้นไปและคนท้อง อายุค ร ร ภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ยังคงสามารถ Walk-in เข้าไปรับวัคซีนได้ โดยไม่ต้องจอง

 

โควต้าการจองฉีดวัคซีนต่อวัน

1. กลุ่มอายุ 18 ปีขึ้นไป มีโควต้าวันละ 2,000 คนต่อค่ายมือถือ

2. กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป (ผู้เกิดก่อน 1 ม.ค. 2505) กับ 7 โรคเSอ รัง วันละ 3,500 คนต่อค่ายมือถือ โดยจะมีการเช็คข้อมูลอายุกับ บัตรประชาชน ที่ออกโดยกระทรวงมหาดไทย

3. กลุ่ม 7 โSคร้ายแรง ดังต่อไปนี้ โSคทางเดินหายใจเรื้อรัง / โSคหัวใจและหลo ดเลือด / โSคไตวายเรื้อรั ง / โSคหลอดเลือดสมอง / โSคอ้วน / โSคมะเ ร็ ง / โSคเบาหวาน โดยการอ้างอิงข้อมูลประวัติการรักษาโรคตามฐานข้อมูลจากกรมการแพทย์

แต่หากเป็นผู้ป่ว ยรักษาที่คลีนิคใกล้บ้านแนะนำให้โทรแจ้ง โรงพย าบาลที่ตรวจประจำให้แจ้งข้อมูลไปกรมการแพทย์ (MoPH-IC)

4. สำหรับคนที่มีนัดฉีดเข็มแร กที่เคยจองไว้กับค่ายมือถือก่อนหน้านี้ สามารถไปตามนัดได้เหมือนเดิม ยกเว้นผู้ที่เคยรับวัคซีนไปแล้ว จะไม่สามารถไปฉีดเข็ม 2 ได้ในข่วงนี้

5. จองฉีดวัคซีนได้เฉพาะคนไทย และไม่จำกัดว่าต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ใน กทม.

6. การฉีดจะใช้วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เป็นวัคซีนหลัก

 

ด้านศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ออกประกาศเตรียมเปิดจองวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1

ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเท่านั้น สำหรับประชาชนทั่วไปอายุ 18 ปีขึ้นไป