เปิดลงทะเบียน คลีนิกแก้หนี้ สนใจลงทะเบียนได้ที่นี่

ทางรัฐบาล ร่วมกับกรมบังคับคดี จัดการไกล่เกลี่ยหนี้ และช่วยเหลือผู้เป็นหนี้

โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกคำสั่งประกาศ โดยรองผู้ว่าการประกาศเองดังนี้

เพื่อเป็นช่องทางเสริมสำหรับประชาชนและธุรกิจที่เป็นลูกหนี้ที่กำลังเดือดร้อน

นอกจากนี้ ยังมีช่องทาง “คลินิกแก้หนี้”

โดยจะได้รับข้อเสนอที่ผ่อนปรนทำได้จริง ขณะที่เจ้าหนี้จะได้รับประโยชน์เช่นกันจากการได้รับชำระหนี้คืน

เพราะลูกหนี้จะยังผ่อนชำระหนี้ต่อเนื่องไม่ต้องไปฟ้องร้องบังคับคดี สามารถรักษาสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง

กัน ซึ่งจะช่วยลดปริมาณคดีในศาล และลดต้นทุนของระบบการเงินในภาพรวม

 

เป้าหมายสำคัญและถือเป็นความพิเศษของงานมหกรรมไกล่เกลี่ยในครั้งนี้

คือ การไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลในส่วนที่มีคำพิพากษาและถูกบังคับคดีแล้ว

ซึ่งไม่สามารถเข้าคลินิกแก้หนี้ได้ และปกติเมื่อเรื่องดำเนินมาถึงขั้นตอนนี้เจ้าหนี้มักจะไม่ยอมเจรจา

แต่ผู้ให้บริการทางการเงินจำนวน 22 แห่งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องผ่อนปรน

เงื่อนไขให้ปฏิบัติได้จริง เพื่อช่วยให้ทุกฝ่ายเดินต่อไปได้

ข้อเสนอ จะมีความผ่อนปรนตามแนวทางของคลินิกแก้หนี้ ตัวอย่างเช่น ลูกหนี้จะผ่อนชำระเฉพาะเงินต้น

เท่านั้น ส่วนดอกเบี้ยที่ค้างถ้ามีจะยกให้ ถ้าลูกหนี้จ่ายชำระตามแผนได้สำเร็จ และที่สำคัญจะมีระยะเวลา

ผ่อนชำระยาวถึง 5 ปี ซึ่งจะทำให้ค่างวดที่ลูกหนี้ต้องจ่ายไม่สูงนักและอยู่ในวิสัยที่ชำระได้ เช่น ถ้าเงินต้น

50,000 บาท ปีที่ 1-3 จ่ายเพียงเดือนละ 1,111 บาท ปีที่ 4-5 เดือนละ 416 บาท

คุณสมบัติเบื้องต้นสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ คลินิกแก้หนี้

ต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้
มีอายุไม่เกิน 65 ปี
มียอดหนี้รวมกันไม่เกิน 2 ล้านบาท
เป็นหนี้เสียก่อน 1 กุมภาพันธ์ 2564
สามารถลงทะเบียนได้ที่ คลิกที่นี่