เปิดวิธีผูกพร้อมเพย์ รับเงิน 2,500 บาท ม.33

โฆษกสำนักงานประกันสังคม ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการสายด่วนรัฐสภา ถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยา ม33 สำหรับผู้ประกันตน มาตรา 33 คนละ 2,500 บาท ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด 9 ประเภทกิจการว่า ขณะ

นี้ได้โอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์สำเร็จแล้วกว่า 2.3 ล้านคน มีเพียงผู้ประกันตนมาตรา 33 ราว 200,000 คน ที่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน หรืออาจติดขัดกับบัญชีของธนาคาร

ทั้งนี้ ขอให้รีบดำเนินการ และแก้ไขให้แล้วเสร็จ เพื่อที่จะได้รับการโอนเงินเยียวยา ม33 รอบเก็บตกอีกครั้ง ในวันที่ 13 สิงหาคมนี้ โดยประกันสังคมจะดำเนินการโอนเงินรอบเก็บตกทุกวันศุกร์ของสัปดาห์

สำหรับขั้นตอนการสมัครพร้อมเพย์ ของแต่ละธนาคารนั้น ผู้ประกันตนสามารถสมัครเองได้ง่าย ๆ ดังนี้

ธนาคารกสิกรไทย หรือคลิก ที่นี่

สมัครบนแอปพลิเคชัน K-Plus

จากหน้าบัญชี เลือก “บริการอื่น ๆ”

เลือก “พร้อมเพย์”

เลือกลงทะเบียนแก้ไข

เลือกลงทะเบียนบัตรประชาชน

กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เลือกบัญชี กดยอมรับเงื่อนไขและยืนยัน

หน้าจอแสดงผลลงทะเบียนสำเร็จ

สมัครบนตู้ ATM กสิกร

ใส่บัตร ATM กรอกรหัส ATM 6 หลัก เพื่อเข้าสู่บริการ

กดเลือก “พร้อมเพย์”

กดเลือก “บริการพร้อมเพย์”

กดเลือก “ลงทะเบียนพร้อมเพย์”

กดเลือก “บัญชีออมทรัพย์”

กดเลือก “สมัครบริการด้วยหมายเลขบัตรประชาชน”

กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก แล้วกดเลือก “หมายเลขถูกต้อง”

กดเลือก “ตกลง” รับเงื่อนไขทำรายการเรียบร้อย พร้อมรับสลิปยืนยัน

ธนาคารกรุงไทย หรือคลิก ที่นี่
สมัครบนแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT

เลือก “บริการธนาคาร”

เลือก “บริการพร้อมเพย์”

เลือกบัญชีแล้วเลือก “ผูกพร้อมเพย์”

เลือกผูกด้วย “เลขประจำตัวประชาชน”

ยืนยันข้อมูล

สมัครบนตู้ ATM กรุงไทย (สีฟ้า)

สอดบัตรเลือก “บริการพร้อมเพย์”

เลือก “สมัครบริการพร้อมเพย์”

เลือกผูกด้วย “เลขบัตรประจำตัวประชาชน”

กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ

เลือกประเภทบัญชีในบัตร

ยืนยันข้อมูล

ธนาคารกรุงเทพ หรือคลิก ที่นี่

สมัครบนแอปพลิเคชั่น BualuangM Banking

เลือกเมนู “เพิ่มเติม” กดเลือก “พร้อมเพย์”

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID/Face ID/Finger Print

เลือก “ลงทะเบียน” อ่านเงื่อนไขการใช้บริการและกด “ยอมรับ”

เลือกประเภทการลงทะเบียน เลือกระบุเลขประจำตัวประชาชนหรือระบุเบอร์มือถือ จากนั้นกด “ต่อไป”

เลือกบัญชีที่ใช้รับเงิน กด “ต่อไป”

เลือก “เปิดใช้บริการ” เตือนเพื่อจ่าย เพื่อส่ง-รับ ข้อความแจ้งเตือน ผ่านพร้อมเพย์ ช่วยโอนเงินได้สะดวก และง่ายขึ้น

ยืนยันเบอร์มือถือ ระบุรหัสครั้งเดียว (OTP) หากเลือกลงทะเบียนด้วยเบอร์มือถือ

ตรวจสอบรายละเอียดการลงทะเบียนให้ถูกต้องและกด “ยืนยัน”

ลงทะเบียนสำเร็จ

 

ธนาคารกรุงศรี หรือคลิก ที่นี่

สมัครบนแอปพลิเคชัน Krungsri Online/ KMA / Krungsri Biz Online

เลือกเมนู “กรุงศรี พร้อมเพย์”
เลือก “ลงทะเบียน”
ระบบจะดึงหมายเลขบัตรประชาชน/เบอร์มือถือที่ผูกกับผู้ใช้งานนั้น ๆ ขึ้นมาแสดง เพื่อใช้สำหรับผูกบัญชีและเลือก “ดำเนินการ”
ตรวจสอบความถูกต้องและกด “ยืนยัน”
สมัครบนตู้ ATM กรุงศรี

เลือกเมนู สมัคร/เปลี่ยนแปลงบริการกรุงศรี พร้อมเพย์ และบริการอื่น ๆ

เลือกเมนูบริการ “กรุงศรีพร้อมเพย์”

เลือกประเภทการสมัคร (ลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประชาชน/เบอร์มือถือ)

เลือกประเภทบัญชีในบัตรที่ต้องการสมัครบริการกรุงศรี พร้อมเพย์

ระบุเบอร์มือถือในกรณีที่ลงทะเบียนด้วยเบอร์มือถือ

ตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันการลงทะเบียน

สมัครที่ธนาคารด้วยตนเอง : นำบัตรประชาชนตัวจริงไปที่ธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือคลิก ที่นี่
สมัครบนแอปพลิเคชัน SCB EASY

เลือกเมนูสมัคร “พร้อมเพย์”

ยอมรับเงื่อนไขและกด “ถัดไป”

เลือกบัตรประชาชน หรือเบอร์มือถือที่ต้องการ

เลือกบัญชีที่ต้องการผูกพร้อมเพย์และกด “ผูกบัญชี”

ผูกพร้อมเพย์สำเร็จกด “เสร็จ”

ธนาคารออมสิน หรือคลิก ที่นี่
สมัครบนแอปพลิเคชัน MyMo

เข้าสู่ระบบแอปฯ MyMo

กดที่ปุ่มสามขีดด้านซ้ายบนของหน้าจอ

เลื่อนลงและเลือก “เมนู GSB พร้อมเพย์”

กดปุ่มลงทะเบียน และยอมรับข้อตกลง

เลือกผู้กับเลขบัตรหรือเบอร์มือถือ

เลือกบัญชีที่ต้องการผูกพร้อมเพย์

สมัครที่ธนาคารด้วยตนเอง

สมุดบัญชี / เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน)
บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
โทรศัพท์มือถือที่ต้องการลงทะเบียน

ธนาคารทหารไทย คลิก ที่นี่

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คลิก ที่นี่

ธนาคารเกียรตินาคิน คลิก ที่นี่

ธนาคาร CIMB คลิก ที่นี่

ธนาคาร TISCO คลิก ที่นี่

ธนาคารไทยเครติต คลิก ที่นี่

ธนาคารธนชาต คลิก ที่นี่

ธนาคารยูโอบี คลิก ที่นี่

ธนาคาร LH คลิก ที่นี่

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ คลิก ที่นี่

ธนาคาร ICBC คลิก ที่นี่

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย คลิก ที่นี่