เปิดวิธีเช็คสิทธิ ม.33 พื้นที่สีเเดงเข้ม รับเงินช่วยเหลือที่นี่

เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาขยายพื้นที่สีแดงเข้มจาก 10 จังหวัดหลังจากนั้นเพิ่มล่าสุดเป็น 13 จังหวัด ล่าสุด ศบค. เพิ่มพื้นที่สีแดงเข้มเป็น 29 จังหวัด หรือ เพิ่มอีก 16 จังหวัด โดยจังหวัดที่เพิ่มอีก 16 จังหวัด ศบค. ต้องนำเสนอให้ คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. พิจารณาอย่างเป็นทางการ

อย่างไรก็ตาม สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ยืนยันว่าพร้อมโอนเงินให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ

นายจ้างในพื้นที่ 13 จังหวัด 9 ประเภทกิจการที่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา สามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่ www.sso.go.th

สำหรับวิธีตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ดังนี้

ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด13 จังหวัด ใน 9 ประเภทกิจการ

ผู้ประกันตน ม.33 ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ได้รับเงินเยียวยาล่าสุด มีดังนี้

โอนวันที่ 4 – 6 ส.ค.64

จำนวน 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา

โอนวันที่ 9 ส.ค. 64 จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่

ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา