เปิดวิธีใช้เราชนะ ม.33 ในโลตัสทำอย่างไรเช็กเลย

24 พฤษภาคม เพจ Lotus’s – โลตัส ได้โพสต์ข้อความระบุว่า โลตัสมีร้านค้ามากมายให้คุณสามารถมาใช้สิทธิ์ เราชนะ, ม.33 มากกว่า 1000 ร้านค้า

เพียงคุณมองหาสัญลักษณ์ในรูป เท่านี้ก็สามารถช้อปได้เต็มที่

สำหรับผู้ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์แล้วมีจำนวน 33,203,485 คน มูลค่าสิทธิ์ที่ใช้ไปแล้ว 205,807 ล้านบาท

ส่วนสถิติการใช้สิทธิ์รายจังหวัดสูงที่สุด 5 จังหวัด

ได้แก่ 1.กรุงเทพฯ 15,808 ล้านบาท 2.นครราชสีมา 8,015 ล้านบาท 3.อุบลราชธานี 5,661 ล้านบาท 4.เชียงใหม่ 5,653 ล้านบาท และ 5.ชลบุรี 5,622 ล้านบาท

ด้านรายการสินค้าในการใช้จ่ายนั้น ประกอบด้วย 1.ร้านค้าทั่วไปและอื่นๆ 83,216 ล้านบาท 2.ร้านธงฟ้า 69,875 ล้านบาท

3.ร้านอาคารและเครื่องดื่ม 39,564 ล้านบาท 4.ร้านOTOP 8,577 ล้านบาท 5.ร้านค้าบริการ 4,019 ล้านบาท 6.ขนส่งสาธารณะ 138 ล้านบาท