เปิดเช็คสิทธิกลุ่มตกหล่นรับ 2,000 บาท

ตรวจสอบการมีสิทธิ์ตามโครงการ “เยียวย านักเรียน” 2,000 บาทต่อคน

โรงเรียนรัฐบาล อนุบาล ถึง ม.6 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เช็คสิทธิ์ “เงินเยียวยานักเรียน” ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ต้องดำเนินการดังนี้

เข้าไปที่เว็บไซต์ https://student.edudev.in.th/

จะพบหน้าที่เขียนว่า “ตรวจสอบการมีสิทธิ์ตามโครงการให้ ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

อัตรา 2,000 บาทต่อคนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ”

ทำการกรอก ข้อมูล เลขประจำตัวประชาชน และ เลขประจำตัวนักเรียน

กรอกรหัสที่เห็น

กดตรวจสอบข้อมูล

โดยด้านล่างระบุด้วยว่า ข้อมูลการมีตัวตน ณ วันที่ 25 มิ.ย. 64 จากระบบนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center: DMC)ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.เวลาที่ใช้แสดงผล 0.187 วินาที student.edudev.in.th เช็คสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน 2000บาท โรงเรียนรัฐบาล

ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลที่สถานศึกษารายงานและยืนยันรายชื่อนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริง ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

ในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center: DMC)

หากนักเรียนมีการย้ายสถานศึกษาหลังวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ให้ใช้ เลขประจำตัวประชาชน

และ รหัสประจำตัวนักเรียน ของสถานศึกษาเดิม (สังกัด สพฐ. เท่านั้น) ในการตรวจสอบสิทธิ์

กรณีนักเรียนที่ตรวจสอบสิทธิ์และพบว่ามีสิทธิ์ และได้ย้ายสถานศึกษาแล้ว ท่านจะได้สิทธิ์ไปที่สถานศึกษาใหม่

โดยสถานศึกษาจะรวบรวมและบริหารจัดการให้อีกครั้ง

กรณีที่นักเรียนอายุน้อยกว่า 3 ปี และมากกว่า 20 ปี หลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2564

จะยังไม่ได้แสดงชื่อในรอบนี้ให้รอติดตามแนวทางจาก สพฐ. ต่อไป

กรณีพบชื่อ – นามสกุลไม่ถูกต้อง (ขาดเกิน ผิด)

ให้แจ้งให้สถานศึกษาที่กำลังศึกษาทราบและเตรียมแก้ไขในการรายงานข้อมูล DMC ต่อไป

และท่านก็จะยังได้รับสิทธิ์เมื่อสามารถแสดงตัวตนต่อสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ได้