เปิดเช็คสิทธิประกันสังคม อาชีพไหนรับเงินเยียวยาบ้าง

เกาะติดโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39  และมาตรา 40 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ

ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด 9 ประเภทกิจการ โดยสำนักงานประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 และนายจ้าง สามารถตรวจสิทธิได้ที่ www.sso.go.th

เช็คสิทธิประกันสังคม ม.33 ม.39 และม.40 อาชีพไหนรับเงินเยียวยาบ้าง

ผู้ประกันตนอาชีพไหนได้รับเงินเยียวยาบ้าง

โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด มี 9 ประเภทกิจการ ได้แก่

ก่อสร้าง

ที่พักแรมบริการด้านอาหาร

ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ

กิจกรรม บริการด้านอื่นๆ

การขายส่งขายปลีก ซ่อมยานยนต์

การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน

กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ

ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร

ผู้ประกันตนมาตรา 39  คุณสมบัติและเงื่อนไขผู้ประกันตนมาตรา 39 ดังนี้

ลาออกจากการเป็นพนักงานเอกชนแล้ว

เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33

ส่งเงินสมทบมากกว่า 12 เดือน

ลาออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน

ผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์ ในพื้นที่ 29 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ที่สมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่จ่ายเงินสมทบแล้ว และมีสถานะความเป็นผู้ประกันตนโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา

นายอนุชา บูรพชัยศรี  โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบกรอบวงเงิน 33,471.0050 ล้านบาท เยียวยาผู้ประกันตนตาม มาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่ 29 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐตามข้อกำหนดฯ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยช่วยเหลือค่าครองชีพคนละ 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น 6,694,201 คน ประกอบด้วย กลุ่มผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จำนวน 1,436,171 คน และมาตรา 40 จำนวน 5,258,030 คน