เปิดเช็คสิทธิมาตรา 39-40 กลุ่ม 13 จังหวัด

หลังจากการประกาศช่วยเหลือประชาชน พื้นที่ได้รับผลกระทบ โดย จะจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับ ม.39-40 ในกลุ่ม 13 จังหวัด รับเงินเยียวยา 5 พันบาท เตรียมจ่ายเพิ่มอีกหนึ่งเดือน รวมเป็น 1 หมื่นบาท

หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้

จะนำไปจ่ายเยียวย าให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ซึ่งเป็นแรงงานอาชีพอิสระ หรือฟรีแลนซ์ สัญชาติไทย เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม

ซึ่งจะได้รับเงินช่วยเหลือคนละ 5,000 บาท โอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชน โดยใน 29 จังหวัด แบ่งออกเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 จำนวน 1.4 ล้านคน

และมาตรา 40 จำนวน 5.25 ล้านคน รวมทั้งสิ้น 6,694,200 คน

นอกจากนี้ ผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ใน 13 จังหวัด จะได้รับเงินเยียวยารวม 2 เดือน โดย ครม.ได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานไปทำรายละเอียดที่จะได้อีก 1 เดือนเสนอต่อการประชุม ครม.ครั้งต่อไป

มาตรา 39 และ 40 ในกลุ่ม 13 จังหวัด สามารถตรวจสอบสิทธิการรับเงินเยียวยาได้ทางเว็บไซต์ประกันสังคม โดยวิธีตรวจสอบมีดังนี้

เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th/eform_news เลือกตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวย า ผู้ประกันตนมาตรา 39 หรือ 40

กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

กรอกรหัสให้ตรงกับรูปที่กำหนด

กดค้นหา

ช่องทางการชำระเงิน ฟรีค่าธรรมเนียมทุกช่องทาง ดังนี้

เคาน์เตอร์เซอร์วิส (เซเว่นอีเลฟเว่น)

เคาน์เตอร์เทสโก้โลตัส

เคาน์เตอร์บิ๊กซี

ผ่าน Mobile Application ShoppyPay

ตู้บุญเติม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)