เปิดเช็คสิทธิ ม. 39-40 รับเงิน 5,000 บาทที่นี่

มีการสอบถามกันมากว่า ผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 (ม.33) , มาตรา 39 (ม.39) และมาตรา 40 (ม.40)

จะได้รับ “เงินเยียวยาโ ค วิด” เมื่อไหร่ ตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยา ผ่านออนไลน์ คลิก

จ่ายเงินเยียวยา มาตรา 33

– ลูกจ้าง มาตรา 33 ในพื้นที่ จังหวัดสีแดงเข้ม 10 จังหวัดแรก ใน 9 กิจการ จะได้รับเงินระหว่างวันที่ 4 – 6 สิงหาคมนี้ โดยจะดำเนินการทยอยโอนเงินผ่านพร้อมเพย์)

– สำหรับลูกจ้าง มาตรา 33 ใน พื้นที่จังหวัดสีแดงเข้มอีก 3 จังหวัดที่ประกาศเพิ่มเติม จะดำเนินการโอนเงินในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ต่อไป

อัพเดทครม. เคาะ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ให้เพิ่มอีก 1 เดือน เป็น 2 เดือน หรือรวม 5,000 บาทจ่ายเงินเยียวยา มาตรา 39 และ มาตรา 40

ก่อนหน้านี้ รมว.แรงงาน เปิดเผยให้กลุ่มผู้ประกันตน ม.40 ว่า จะเริ่มต้นจาก สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประชุมร่วมกับคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ กับกระทรวงการคลัง จากนั้นจะมีการเสนอเรื่องเข้าที่ประชุม ครม. ในวันอังคารที่ 10 ส.ค. 64 เมื่อผ่านการอนุมัติจากที่ประชุม ครม. ก็จะทำเรื่องส่งกรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ และโอนมาให้กระทรวงแรงงาน ก่อนจะทำการจ่ายเงินผ่าน “พร้อมเพย์” ที่ผูกกับบัตรประชาชน โดยล่าสุดได้รับคำตอบจาก “สำนักงานประกันสังคม” คาดว่า จะโอนเงินได้ในวันที่ 24 ส.ค. 64

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33, มาตรา 39 หรือ มาตรา 40 ต่างก็สามารถ ตรวจสอบสถานะ การเป็นผู้ประกันตนด้วยตัวเองได้ง่ายๆ ผ่านระบบ อีเซอร์วิส ของประกันสังคม ผ่านเว็บไซต์ของประกันสังคม

หากมีข้อสงสัยสอบถามสายด่วนประกันสังคม 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ คุณสมบัติของ “แรงงานอิสระ” หรือผู้ประกอบ “อาชีพอิสระ” ที่จะสมัครประกันสังคม มาตรา 40 ได้มีดังนี้

– มีสัญชาติไทย

– อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์

– แรงงานอิสระหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ

– ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน (ม.33)

– ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (ม.39)

– ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ

– ผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข 0,6,7 (ยกเว้นขึ้นต้นด้วย000)

– ผู้พิการที่รับรู้สิทธิก็สมัครได้

โดยผู้ประกันตน สามารถเลือกจ่ายเงินสมทบได้ 3 ทางเลือก ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ ที่แตกต่างกัน ดังนี้

ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 บาท : เจ็ บป่ วย ทุพ พล ภาพ เ สี  ยชีวิ ต

ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 บาท :เจ็ บป่ วย ทุพ พล ภาพ เ สี  ยชีวิ ต

ทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 บาท : เจ็ บป่ วย ทุพ พล ภาพ เ สี  ยชีวิ ต ส ง เค ราะห์บุตร

ทั้งนี้ แต่ด้วยสถานการณ์โ ควิ ด-19 ที่กำลังระบาดหนัก และเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน จึงได้สั่งการให้ลดการจ่ายเงินสมทบ จากเดิมการจ่ายเงินสมทบ สำหรับ ประกันสังคมมาตรา 40 มีด้วยกัน 3 ทางเลือก คือ 70 บาท, 100 บาท และ 300 บาท แต่ในช่วงสถานการณ์โ ค วิ ด ได้มีการปรับลดอัตราเงินสมทบ 40% เป็นเวลา 6 เดือน (1 ส.ค.64 – 31 ม.ค.65) เหลือเป็นเงินที่ต้องจ่ายสมทบ คือ 42 บาท, 60 บาท และ 180 บาท ตามลำดับ

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แนะนำการผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน เพื่อรับเงินช่วยเหลือเยียวยา สำหรับผู้ประกันตนและนายจ้างบุคคลธรรมดา ใช้พร้อมเพย์บัตรประชาชนได้ทุกธนาคาร