เปิดเเล้ววันนี้ ผู้ปกครองเช็คสิทธิ รับ 2,000 บาท

ช่วยผู้ปกครอง2000 เมื่อเงินมาถึงสถานศึกษา ก็สามารถจ่ายเงินให้ทางผู้ปกครองได้เลยโดยใช้หลักการเดียวกันกับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายหัวจัดการการศึกษา(ค่าสมุด หนังสือ อุปกรณ์การเรียน) และต้องลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่1/2564

ก็จะได้รับกาช่วยเหลือรายละ2000เท่าเทียมกันทุกคน #คาดเริ่มจ่ายได้31สิงหาคมนี้ โดยจะดำเนินการจ่ายเงินในรูปแบบที่สะดวก และปลอดภัยที่สุด
เงินสด (เรียกผู้ปกครองมารับที่สถานศึกษา) บัญชีธนาคาร (ผู้ส่งบัญชีผ่านคุณครูประจำชั้นในช่องทางออนไลน์ หรือนำมาส่งที่สถานศึกษา เพื่อโอนเข้าให้)

นร. – นศ. หรือผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จะได้รับเงินเยียวยาคนละ 2 พันบาท วันที่ 31 ส.ค.นี้

นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะโฆษก ศธ. เปิดเผยว่า

หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โดยให้ความช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในสังกัด ทั้งภาครัฐและเอกชน และสถานศึกษานอกสังกัด คนละ 2,000 บาท

โดยจ่ายผ่านสถานศึกษา และให้สถานศึกษาจ่ายตรงให้แก่นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ปกครอง

โดยขณะนี้สำนักงานงบประมาณอยู่ระหว่างการจัดทำีรายละเอียดและจะส่งเรื่องมาที่กระทรวงฯ ภายในวันที่ 13 ส.ค.นี้

จากนั้นจะตรวจสอบข้อมูล เพื่อจัดทำขั้นตอนการจัดสรรเงินงบประมาณไปที่สถานศึกษา และวันที่ 31 ส.ค. นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ปกครองจะได้รับเงินเยียวยาจำนวน 2,000 บาททันที

คู่มือการใช้งาน Application สช. On mobile

1. ทำการดาวน์โหลด Application สช. On mobile

1.1 สามารถดาวน์โหลด จากแพลตฟอร์มของ Play Store และ App Store แล้วค้นหาคำว่า

สช. On mobile

1.2 สามารถดาวน์โหลด จากการสแกน QR code

3.2 กรอกข้อมูล

3.2.1 สำหรับนักเรียนไทย ตรวจสอบโดยใช้เลขประจำตัวประชาชนนักเรียน และคลิก

ตรวจสอบ ระบบจะปรากฏข้อความ ดังนี้

– ได้รับสิทธิ์ – ไม่มีสิทธิ์ – มีรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อน

3.2.2 สำหรับนักเรียนต่างชาติหรือนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียน ตรวจสอบโดยใช้

รหัส G-code ที่กระทรวงศึกษากำหนด และคลิกตรวจสอบ ระบบจะปรากฎข้อความ ดังนี้

– ได้รับสิทธิ์ – ไม่มีสิทธิ์ – มีรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อน

2. การเข้าสู่ระบบสำหรับบุคคลทั่วไป

2.1 สามารถเข้าสู่ระบบผ่านโซเชียลมีเดีย ได้แก่ เฟสบุ๊ค (Facebook) อีเมลล์ (Gmail) และไลน์ (Line)

2.2 สำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่สะดวกในการสมัครผ่านโซเชียลมีเดียให้เลือกสมัครสมาชิก และกรอก

รายละเอียด

3. วิธีการตรวจสอบสิทธิ์มาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้แก่ผู้ปกครอง

ในอัตรา 2,000 บาท/นักเรียน 1 คน ภาคเรียนที่ 1/2564

3.1 คลิ๊กที่แบนเนอร์