เปิดแล้ว ตรวจสิทธิ ม.39-40

หลายๆคนตอนนี้ ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ที่ได้อยู่ ใน 10 จังหวัดนี้ รัฐบาลสั่ง ให้ประกันสังคมช่วยเหลือ

โดย สำนักงานประกันสังคม ได้เปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33,มาตรา 39 และ มาตรา 40 ที่ได้รับผลกระทบ โควิด 19 ทั้งหมด 29 จังหวัด

โดยล่าสุด สำนักงานประกันสังคม โอนเงินให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ นายจ้าง พื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด โดย 10 จังหวัด เริ่มโอนเงินตั้งแต่วันที่ 4-6 สิงหาคม และ อีก 3 จังหวัด โอนภายในวันที่ 9 ส.ค.นี้

 

 

 

ล่าสุด www.sso.go.th ได้เปิดช่องทางให้ผู้ประกันตนที่ได้รับผลจากโควิด 19 สามารถตรวจสอบสิทธิ

โครงการเยียวย านายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด ใน 9 ประเภทกิจการ

 

โดยนายจ้างสามารถนายจ้างสามารถยื่นความประสงค์ขอรับเงินได้ที่ ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)

นอกจากนี้ www.sso.go.th ยังให้ผู้ประกันตนมาตรา 33

แบบประสงค์ขอรับเงินโครงการเยียวย านายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33

ในกิจการที่รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

หนังสือมอบอำนาจกรณีนายจ้างขอรับเงินโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33
ในกิจการที่รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

 

3. ลงทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา 40

 

ตรวจสอบสิทธิ ม.39-40

ถ้ามีชื่ออยู่ในประกันสังคมแล้ว รอได้สิทธิแล้ว

 

9 ประเภทกิจการ ดังนี้

กิจการก่อสร้าง
กิจการที่พักแรมบริการด้านอาหาร
กิจกรรมศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ
กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ
การขายส่งขายปลีก ซ่อมยานยนต์
การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

 

 

กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์
กิจกรรมทางวิชาการ สาขาข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร

29 จังหวัดสีแดงเข้ม

กรุงเทพมหานคร

 

กาญจนบุรี
ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา


ตาก
นครปฐม


นครนายก
นครราชสีมา

นราธิวาส
นนทบุรี
ปทุมธานี


ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี


ปัตตานี
พระนครศรีอยุธย า
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์


ยะลา
ระยอง
ราชบุรี
ลพบุรี


สงขลา
สิงห์บุรี
สมุทรปราการ


สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระบุรี
สุพรรณบุรี
อ่างทอง

ที่มา: สำนักงานประกันสังคม