เผยวันยื่นทบทวนสิทธิ

สำหรับเรื่องทบทวนสิทธิ

ทบทวนสิทธิ ตั้งแต่ 15 กันย ายน ใช้ อะไรบ้าง มาตรา ไหน ใช้อะไรได้บ้าง

เปิดทบทวนสิทธิ ยื่นทบทวนสิทธิ 15 กันยายน

เบื้องต้น
จะทบทวนสิทธิ ภายใน 2 เดือน 15 กัน – 31 ตุลาคม 64

และจะจ่ายเงินไปเรื่อยๆจนถึง 31 ธันวาคม 64

ถ้าใครตกหล่นก็มีสิทธิได้เงินเยียวย า สำหรับผู้ที่เข้าเงื่อนไข 29 จังหวัด

ทุกมาตรา สามารถยื่นทบทวนสิทธิได้ 33-39-40

สำหรับ รอบเก็บตกหล่น

สำหรับผู้ที่ได้สิทธิ แต่ไม่ได้รับเงิน ให้รีบดำเนินการแก้ไข

จากที่ท่านได้รับข้อความที่แจ้งในระบบ ระบบจะทำการโอนเงินให้ผู้ตกหล่น ทุกวันพฤหัส