เฟส 1-2 คนละครึ่ง สิทธิคนละครึ่งเฟส 3 ได้ไหม

มาตรการมาตรการคนละครึ่งระยะที่ 3

หรือ คนละครึ่งเฟส 3 มาตรการที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)

มีมติเห็นชอบเพื่อจ่ายเงินเยียวย า

ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจ ากโ ค วิ ด-19 ระ ลอกล่ าสุด (เมษายน 2564)

โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินมาตรการ คนละครึ่ง คนละ 3,000 บาท ครอบคลุมทั้งหมด 31 ล้านคน

วงเงินกว่า 93,000 ล้านบาท ขณะเดียวกันมาตรการนี้จะช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางจะประโยชน์จากการใช้จ่ายของประชาชนมากขึ้น

ใครมีสิทธิ คนละครึ่ง เฟส 3 บ้าง

ทั้งนี้มาตรการคนละครึ่ง เฟส 3 ที่จะมีผู้ได้สิทธิ 31 ล้านคนนั้น แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

1.ผู้ที่รับสิทธิมาตรการคนละครึ่งเฟส 1 และ 2 ไปแล้ว จำนวน 15 ล้านคน

ในกลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เพียงกดยืนยันรับสิทธิในแอพพลิเคชันเป๋าตัง

2.ผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ คนละครึ่ง มาก่อน กระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมอีก 16 ล้านสิทธิ

ในวันที่ 14 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป โดยลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชัน เป๋าตัง หรือเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น.

ลงทะเบียนใหม่ ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

สำหรับกลุ่มผู้ที่มีสิทธิลงทะเบียน

โครงการ คนละครึ่งเฟส 3 ต้องมีคุณสมบัติตามนี้ คือ

เป็นบุคคลสัญชาติไทย ที่มีบัตรประจำตัวประชาชน

อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

ดีเดย์ 14 มิ.ย. ลงทะเบียนได้ช่องทางไหนบ้าง

ทั้งนี้ สำหรับกลุ่มที่ 2 ที่ต้องลงทะเบียนใหม่จะสามารถลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 ได้ 2 ช่องทาง คือ

1. สำหรับผู้ที่มี G-wallet อยู่ลงทะเบียนผ่านช่องทาง G-wallet ได้เลย

2. สำหรับผู้ที่ไม่มี G-wallet ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com และเมื่อได้แล้วต้องไปยืนยนตัวตนที่ ธนาคารกรุงไทย ตามขั้นตอน

เงื่อนไขและสิทธิที่ได้รับใน คนละครึ่งเฟส 3
สำหรับมาตรการคนละครึ่ง เฟส 3 จะมีลักษณะโครงการคล้ายกับเฟส 1 และ 2 ซึ่งเป็นการใช้จ่ายในลักษณะร่วมจ่าย

โดยรัฐจะสนับสนับสนุนให้ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่าย หรือไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน วงเงินรวม 3,000 บาท ตลอดโครงการ ระยะเวลาใช้จ่ายตั้งแต่เดือน ก.ค. – ธ.ค.64

กรณีผู้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส 3 แล้ว หากต้องการจะเปลี่ยนไปรับสิทธิโครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ภายในวันที่ 28 มิ.ย. 64 ซึ่งถือเป็นการสละสิทธิโครงการที่ได้รับสิทธิเดิมทันที