เราชนะ โอนเงินรอบนี้เเล้วได้หรือยังเช็กได้เลย

เราชนะ” โอนเงินเยียวยาเพิ่มเติมงวดที่ 2 เข้าแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ส่วนผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับวันที่ 28 พ.ค.64

มีรายงานว่า ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้สนับสนุนวงเงินสิทธิ์เพิ่มเติมให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ภายใต้โครงการ เราชนะ

ที่ไม่เคยขอสละสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ คนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

27 พฤษภาคม 2564 ประชาชนจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

จะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์งวดที่ 2 จำนวน 1,000 บาท หลังจากงวดแรกเข้าไปเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

ส่วนประชาชนกลุ่มผู้มี “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” และประชาชน “กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรือ กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน

จะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์งวดที่ 2 จำนวน 1,000 บาท ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

สำหรับวงเงินสิทธิ์ที่ได้รับสนับสนุนเพิ่มเติมดังกล่าวนั้น ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์สามารถใช้จ่ายได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564.