เริ่มโอนแล้วเงิน 2,000

เริ่มแล้ว สำหรับ เงินนักเรียน สามารถเช็คสิทธิได้ในระบบเลย

เงินเยียวย านักเรียน คนละ 2,000 บาท โอนไปยังหน่วยงานในสังกัดและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการแล้ว

ห้ามสถานศึกษาหัก เงินต้องถึงมือผู้ปกครองเต็มจำนวน ตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ได้เลย

 

– สพฐ. รับเงินเยียวย านักเรียน คนละ 2,000 บาท ทั้งการรับเงินโอนเข้าบัญชี หรือรับเงินสดที่โรงเรียน

 

– สช. รับเงินเยียวย านักเรียน คนละ 2,000 บาท ทั้งการรับเงินโอนเข้าบัญชี หรือรับเงินสดที่โรงเรียน
– สอศ. รับเงินเยียวย านักเรียน คนละ 2,000 บาท ทั้งการรับเงินโอนเข้าบัญชี หรือรับเงินสดที่สถานศึกษา

– กศน. รับเงินเยียวย านักเรียน คนละ 2,000 บาท โดยรับเงินสดที่สถานศึกษา
รับเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน 2564 (สช. 6-10 กันยายน) กรณีไม่มีรายชื่อ

หรือไม่ได้รับเงินในช่วงเวลาที่กำหนด สอบถามได้ที่ โทร. 1579 หรือสถานศึกษาต้นสังกัด หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หรือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือส่วนราชการต้นสังกัด

ทั้งนี้สามารถเข้าตรวจสอบสิทธิเยียวยานักเรียน 2,000 บาท ได้ที่ https://student.edudev.in.th

สำหรับนักเรียนเอกชน คลิก ตรวจสอบสิทธิเยียวยานักเรียนเอกชน https://opec.go.th