โครงการเเก้หนี้รัฐ โค้งสุดท้ายใครมีหนี้รีบเช็กเลย

ธนาคารแห่งประเทศไทยชื่อโครงการมหก รร ม ไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลเส้นทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้ร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรมและกรมบังคับคดี

ในการเกิดเกลี่ยหนี้ให้ทั้งลูกหนี้กับเจ้าหนี้หาทางออกแก้ไขปัญหาซึ่งเริ่มโครงการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 64

ที่ผ่านมาและได้ขยายสำหรับโครงการนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนนี้หรือวันที่ 30 มิถุนายน 64 ซึ่ง

จุดเด่นหลักๆของมหกรรมแก้หนี้หรือพักหนี้นี้ มีจุดเด่น 3 ข้อคือ

1 สามารถ ไกล่เกลี่ย ก่อนที่จะโดนฟ้องร้องเลยช่วยในด้านคดีเข้าสู่ศาลได้ ซึ่งที่ผ่านมาไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้เลย

2 สามารถไกล่เกลี่ยด้วยแบบระบบออนไลน์ทำให้สะดวกและรวดเร็วและไม่มีค่าธรรมเนียมต่างๆ

3 จะมีคนกลางคอยช่วยเหลือ support สำหรับ ข้อมูลของลูกหนี้สามารถทำได้โดยทางธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งจะเข้ามาช่วยดูแลในข้อตกลงหรือเป็นตัวกลางในการพูดคุย

ก็ถ้าใครสนใจหรือกำลังติดหนี้นอกระบบหนี้งวดรถหรือหนี้สินเชื่อธนาคารต่างๆก็สามารถลงทะเบียนเพื่อไกล่เกลี่ยหนี้ก่อนได้ในสภาวะ cov id  19

หรือหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อได้ที่ 1213 ได้ตลอดตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์ในเวลาทำการ