โครงการใหม่เเจกต่อ 7,000 บาทเช็คเลย

โครงการของรัฐ ที่หลายๆคนกำลังรอความช่วยเหลืออยู่โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ โดยจะมีผู้ร่วมโครงการ 4 ล้านคน(จากกลุ่มคนที่มีกำลังซื้อ 6 ล้านคน)จะใช้เงินในโครงการนี้ 2.8 หมื่นล้านบาท และคาดว่าจะช่วยให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจากโครงการนี้ 2.4 แสนล้านบาทสนับสนุน e-Voucher สูงสุดไม่เกิน 7,000 บาท

ลักษณะของโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ คือ ภาครัฐสนับสนุนบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Voucher)ให้ผู้ได้รับสิทธิโครงการสูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน

โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุน e-Voucherจากภาครัฐช่วง ก.ค.-ก.ย.2564 เพื่อใช้จ่ายเดือน ส.ค.-ธ.ค.2564 ซึ่งจะมีการใช้จ่ายคนละ 60,000 บาทโดยรัฐจะสนับสนุนบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Voucher ให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ นำไปใช้จ่ายซื้อสินค้าค่าอาหารเครื่องดื่มและค่าบริการต่างๆ กับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) โดยจะให้ในมูลค่า 5,000-7,000 บาทต่อคนต่อวัน และเป็นโครงการที่ต้องลงทะเบียนใหม่สำหรับวิธีการใช้สิทธิโครงการดังกล่าว

ผู้มีสิทธิจะต้องชำระเงินผ่าน G-Wallet บนแอพฯ “เป๋าตัง”เพื่อซื้อสินค้าและบริการกับผู้ประกอบการร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

ซึ่งทางฝั่งผู้ประกอบการร้านค้าเอง ก็จะต้องติดตั้งแอพฯ “ถุงเงิน” เพื่อร่วมโครงการนี้ด้วยทั้งนี้ นางสาวกุลยๅ ตันตเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)เคยให้ข้อมูลไปก่อนหน้านี้ว่า ผู้ที่ต้องการได้ e-Voucher ของโครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” เต็มจำนวน 7,000 บาทนั้น จะต้องมีการใช้จ่ายสูงสุดประมาณ 60,000 บาทโดยจะต้องใช้จ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการก่อน หลังจากนั้นรัฐมจึงจะคืนเงินให้ 10-15% ของค่าใช้จ่ายนั้นๆ

ใครมีสิทธิในโครงการ“ยิ่งใช้ยิ่งได้ บ้าง

เงื่อนไขหลักของโครงการ คือ ถ้าเลือกใช้ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” ไปแล้ว จะใช้สิทธิ

ลงทะเบียนผ่าน www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com เปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 21 มิถุนาย 2564

มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป มีบัตรประชาชน

ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)

ไม่เป็นผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ (ผู้พิการ,ผู้สูงอายุ)

ไม่เป็นผู้ใช้สิทธิในโครงการ “คนละครึ่งเฟส 3”

ต้องจับจ่ายในร้านค้าที่จดทะเบียน VAT

ผู้ที่เคยได้สิทธิเราชนะ/ม.33เรารักกัน สามารถเลือกใช้ยิ่งใช้ยิ่งได้/คนละครึ่งเฟส3 ได้

โครงการอื่นๆ ที่ ครม. อนุมัติครบเป็นแพ็คเกจ

นอกจากนี้ ยังมีโครงการอื่นๆ ที่ ครม.เคาะอนุมัติแล้วเช่นกัน ได้แก่

– มาตรการคนละครึ่งระยะที่ 3 หรือ คนละครึ่งเฟส 3 : วงเงิน 93,000 ล้านบาท ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 31 ล้านคน

ให้สิทธิใช้จ่ายไม่เกิน 150 บาท วงเงิน 3,000 บาทต่อคน โดยโครงการนี้จะช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดเล็ก จนถึงผู้ประกอบการขนาดกลาง จะได้ประโยชน์จากการใช้จ่ายของประชาชนมากขึ้น

– โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะ 3 : โดยช่วยเหลือเพิ่มเติมเดือนละ 200 บาท ระยะเวลา 6 เดือน (ก.ค.-ธ.ค.2564)

ครอบคลุมประชาชน 13.6 ล้านคน โดยให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมเดือนละ 200 บาท ระยะเวลา 6 เดือน วงเงิน 1.64 หมื่นล้านบาท

– โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ : รวมทั้งกลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุด้วย 2.5 ล้านคน เดือนละ 200 บาท ระยะเวลา 6 เดือน ใช้งบ 3,000 ล้านบาท