โครงการใหม่เเจก 7,000 บาท ซื้ออะไรได้บ้าง

อีกไม่กี่วันจะมีการเปิดลงทะเบียนโครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้”

โครงการใหม่ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศผ่านผู้มีกำลังซื้อ และสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยกำหนดจำนวนผู้ได้รับสิทธิไม่เกิน 4 ล้านคน ที่ชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ

จะได้รับวงเงินสนับสนุนในรูปของบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Voucher) สูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ

กระทรวงการคลังได้มีการเปิดเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com เพื่อรองรับการลงทะเบียนของประชาชนอย่างเป็นทางการแล้ว

จึงได้สรุปรายละเอียดของโครงการมานำเสนอ ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการตรวจสอบเช็คสิทธิ์ที่นี่ระยะเวลาโครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้

1 ก.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564

ยิ่งใช้ยิ่งได้”ลงทะเบียนวันไหน

วันเริ่มลงทะเบียนสำหรับประชาชน 21 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 6:00-22:00 น

“ยิ่งใช้ยิ่งได้” มีเงื่อนไข คุณสมบัติการเข้าร่วมโครงการสำหรับประชาชนอย่างไร1.เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน2.มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน3.สามารถเปลี่ยนแปลงโครงการได้

1 ครั้งผ่านแอปฯเป๋าตัง ภายในวันที่ 28 มิ.ย. 644.ประชาชนใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 ถึง 31 ธ.ค. 64 เวลา 6:00-23:00 น.5.ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ6.ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้

แก่ผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน)7.ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส38.การลงทะเบียนรับสิทธิ สามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง

ผ่านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com

ลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง พร้อมผูก G-Wallet สำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิโครงการ/มาตรการรัฐที่ใช้แอปฯ เป๋าตัง กดแถบโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

สิทธิประโยชน์ “ยิ่งใช้ยิ่งได้”รัฐสนับสนุน E-Voucher เพื่อใช้จ่ายค่าสินค้าและบริการ ให้สิทธิ E-Voucher สูงสุด 7,000 บาทต่อคน โดยใช้จ่ายสูงสุด 60,000 บาทต่อคน (ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณสิทธิ E-Voucher ไม่เกิน

5,000 บาท/คน/วัน)ซื้ออะไรได้บ้าง จ่ายเงินผ่านช่องทางไหน

สินค้าที่ซื้อได้ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม และค่าบริการ(นวด สปา ทำผม ทำเล็บ)

สินค้าที่ซื้อแล้วไม่ได้สิทธิ ลอตเตอรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ

ชำระเงินผ่าน G-Wallet บนแอปฯ “เป๋าตัง”กับผู้ประกอบการ จดทะเบียน VAT ที่เข้าร่วมโครงการ

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ E-Voucher เป็นอย่างไร?ได้รับ E-Voucher ในรูปแบบของสิทธิเข้า G-Wallet โดยแบ่งการใช้จ่ายดังนี้

จำนวนเงิน 1-40,000 บาท ได้คืน 10% สูงสุด 4,000 บาท

จำนวนเงิน 40,001-60,000 บาท ได้คืน 15% สูงสุด 3,000 บาท

ได้รับ E-Voucher เมื่อไหร่?ได้รับ E-Voucher ทุกวันที่ 7 ของเดือนถัดไป และสามารถใช้สิทธิได้ถึง 31 ธ.ค. 64เงื่อนไขการรับสิทธิ์ E-Voucher ยิ่งใช้ยิ่งได้

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ E-Voucher ยิ่งใช้ยิ่งได้

หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการ ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ(ผ่านบัตรประชาชน), และไม่เป็นผู้ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส3