โอนเงินแล้ว ก.ค. 64

เช็คเลยเงินเข้าแล้ว สำหรับเงินเดือน กรกฎาคมนี้ ที่รัฐบาลโอนเงินอุดหนุนเด็กให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง

สามารถไปเช็คได้เลย โดย เงินช่วยเหลือประจำเดือนกรกฎาคมนี้ มีเงินเข้าแล้ว 3 กลุ่ม ศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม กรมบัญชีกลางโอนแล้ววันนี้ ประกอบไปด้วย

1.เบี้ยผู้สูงอายุ 600 -1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ

อายุ 60 – 69 ปี จะได้รับ 600 บาท

 

อายุ 70 – 79 ปี จะได้รับ 700 บาท
อายุ 80 – 89 ปี จะได้รับ 800 บาท
อายุ 90 ปี ขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท

สำหรับ การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สามารถเลือกวิธีการขอรับได้ ดังนี้
-ขอรับเป็นเงินสด (รับด้วยตัวเอง หรือ รับผ่านคนที่ได้รับมอบอำนาจ)

 

-โอนเงินเข้าบัญชี (ของตัวเอง หรือ ของคนที่ได้รับมอบอำนาจ)

โดยเงินผู้สูงอายุ ทางภาครัฐ จะจ่ายให้ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน ซึ่งถ้าหากวันที่ 10 ของเดือนนั้น ๆ

ตรงกับวันหยุด รัฐจะเลื่อนเวลาการจ่ายเงิน เป็นก่อนวันที่ 10 ซึ่งเดือนกรกฎาคมนี้ตรงกับวันที่ 9

 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คือ สวัสดิการที่ทางภาครัฐ จัดสรรขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือ

และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน เนื่องจากรายได้ จากอาชีพผู้สูงอายุ ที่ทำอยู่ในแต่ละเดือน อาจไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย

2.เบี้ยผู้พิการ 800 – 1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ

-ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับ 1,000 บาท/เดือน (จากเดิม 800 บาท/เดือน)

 

-ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมี “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” จะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่ม 200 บาท/เดือน

3.เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600 บาท ต่อเด็ก 1 คน

กลุ่มเด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 6 ขวบ ผู้ปกครองจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชี 600 บาท เหมือนเดิม ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด คลิกที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก กระทรวงการคลัง เพจสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์