โอนเงินแล้ว 2,500 บาท

ตรวจสอบสิทธิ​ www.sso.go.th ประกันสังคม​ ม33 รับเงินเยียวยา จบที่นี่

ตรวจสอบสิทธิเยียวย า ประกันสังคม​ ม33 ตรวจสอบสิทธิทางเว็บไซต์ www.sso.go.th

ที่เดียวเท่านั้น สรุปครบทุกขั้นตอน จบที่เดียว

จากมาตรการเยียวย านายจ้างและลูกจ้างผู้ประกันตน ม33 ม39 ม40 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด ใน 9 ประเภทกิจการ

 

สำนักงานประกันสังคม เปิดให้นายจ้างและลูกจ้างผู้ประกันตน ม33 ม39 ม40 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 29 จังหวัด 9 ประเภทกิจการ ตรวจสอบสิทธิเยียวย า

ทางเว็บไซต์ www.sso.go.th ที่เดียวเท่านั้น

นายจ้าง/ผู้ประกันตนมาตรา 33

ผู้ประกันตนมาตรา 33 สามารถตรวจสอบสิทธิเยียวย า ดังนี้

 

เข้าเว็บไซต์ประกันสังคม https://www.sso.go.th/eform_news/ หรือคลิกที่นี่
เลือกตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวย าฯ(ผู้ประกันตนมาตรา 33)
กรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก
กรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพภาพ

คลิก ค้นหา

ตรวจสอบสิทธิ​ www.sso.go.th ประกันสังคม​ ม33 รับเงินเยียวย า

นายจ้าง สามารถตรวจสอบสิทธิเยียวย า ดังนี้

เข้าเว็บไซต์ประกันสังคม https://www.sso.go.th/eform_news/ หรือคลิกที่นี่
เลือกตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวย าฯ(นายจ้าง)

กรอกเลขที่บัญชีนายจ้าง
ลำดับที่สาขา
กรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพภาพ
คลิก ค้นหา