ให้ 2,000 ใกล้จะหมดเเล้ว เปลี่ยนมาโอนเงินสด 7,000 เห็นด้วยไหม

ทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.

เห็นชอบ มาตรการช่วยเหลือประชาชนในระยะเร่งด่วน

โครงการ เราชนะ จำนวนกลุ่มเป้าหมายประมาณ 32.9 ล้านคน เพิ่มอีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท

เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ กรอบวงเงิน 6.7 หมื่นล้านบาท

โดยให้การใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย. 2564

โครงการ ม.33 เรารักกัน จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 9.27 ล้านคน

โดยเพิ่มวงเงินช่วยเหลือผู้ประกันตน ม.33 อีกสัปดาห์ละ 1000 บาท

เป็นเวลา 2 สัปดาห์ วงเงินรวม 18,500 ล้านบาท

โดยให้ใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย. 2564