ได้กันหรือยัง เราชนะโอนงวดเเรกเเล้วเช็กเลย

จากกรณีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้สนับสนุนวงเงินสิทธิ์เพิ่มเติมให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ภายใต้โครงการ “เราชนะ”

ที่ไม่เคยขอสละสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ คนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

ประชาชนจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ตามช่องทางที่เคยได้รับของแต่ละกลุ่มโดยอัตโนมัติ

โดยประชาชนกลุ่มที่รับสิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” จะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ดังนี้

เงินงวดแรก 1,000 บาท เข้าวันพฤหัสบดีที่ 20 พ.ค. 2564
เงินงวดสอง 1,000 บาท เข้าวันพฤหัสบดีที่ 27 พ.ค. 2564
ส่วนประชาชนกลุ่มผู้มี “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” และประชาชน ”

กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ” หรือ “กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน” จะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ดังนี้

เงินงวดแรก 1,000 บาท เข้าวันศุกร์ที่ 21 พ.ค. 2564
เงินงวดสอง 1,000 บาท เข้าวันศุกร์ที่ 28 พ.ค. 2564
สำหรับวงเงินสิทธิ์ที่ได้รับสนับสนุนเพิ่มเติมดังกล่าวนั้น ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์สามารถใช้จ่ายได้จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2564

www.เราชนะ.com ประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ สำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน) ที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติและได้แสดงความประสงค์ ขอทบทวนสิทธิ์ทางเว็บไซต์เราชนะ ระหว่างวันที่ 6 มี.ค. – 13 พ.ค. 2564 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์เราชนะ หรือ Call Center ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) หมายเลขโทรศัพท์ 0-2111-1122

ขณะที่ผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ จะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ครั้งแรกจำนวน 8,000 บาท ในวันที่ 22 พ.ค. 2564 และจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ที่รัฐบาลสนับสนุนเพิ่มเติมอีกจำนวน 1,000 บาท ในวันที่ 28 พ.ค. 2564 รวม 9,000 บาท โดยสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ได้ที่ผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. – 30 มิ.ย. 2564.