136 ชีวิ ตเคว้ง 6 วันแล้วไร้ช่วยเหลือขอบริจ าคอาห ารยื้ อชีวิ ตคนในแคมป์

เป็นอีกข่าวที่หลายๆคนกำลังให้ความสนใจ สำหรับเรื่องราวของประชาชนกลุ่มนี้

ที่ตอนนี้ได้รับผลกระทบโดนตรงและลำบากมาก

วันนี้เราขอนำเสนอเรื่องราว หลังจากโ ค วิ ดกลับมาแ พ ร่ร ะ บ าดอย่ างหนัก โดยยอดผู้ติดเ ชื้ อรายวันเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง

 

ทำให้รัฐบาลออกมาตรการปิดแคมป์คนงาน เพื่อหวังส กั ดการแ พ ร่ระบ าดของเ ชื้ อ แต่ตามมาด้วยคำถามมากมาย

ถึงผลที่จะตามมา รวมถึงความเป็นอยู่ของคนงานในแคมป์ด้วย ล่ าสุดผู้ใช้เฟซบุ๊ก อันปัน ค้า โพสต์ภาพสภาพความเป็นอยู่

ของคนงานในแคมป์ย่ านพระราม 3 กทม. ที่ต้องขอความช่วยเหลือ เนื่องจากไม่มีหน่วยงานใด

เข้ามาช่วยเหลือคนงานในแคมป์ทั้งหมด 136 ชีวิ ต โดยผู้โพสต์ระบุว่า “สวัสดีค่ะ ขออนุญ าตขอความช่วยเหลือจากแคมป์

คนงานในพื้นที่ย่ า นพระราม 3 ซ อ ย 75 แยก 1 ติดทางด่วน ตอนนี้เราต้องการความช่วยเหลือ แมสก์ ข้าวส าร อาห ารแห้ง

 

ไข่ มาม่ า ป ล ากระป๋อง ของสด หมูไก่ผัก น้ำดื่ม สบู่ ย าสีฟั น ผ้าอนามั ย นมผงนมกล่อง แพมเพิสให้เด็ก

คนงานภายในแคมป์มี 136 คน เนื่องจากรัฐออกมาตการปิดแคมป์คนงาน โดยวันนี้เป็นวันที่ 6 แล้วยังไม่มีหน่วยงานไหน

ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเลย อะไรก็ได้ที่ประทั งชีวิ ตต่อไปได้ขอบคุณค่ะ เบอร์ติดต่อ 0918373821 แม่บ้านเภา

เบอร์ติดต่อ 0811413642 หัวหน้าอู๋