2 ช่องทางลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเเจก 3,000 บาท

แนะวิธีลงทะเบียน “คนละครึ่ง เฟส 3” ผ่าน 2 ช่องทาง เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com และแอปฯ เป๋าตังความคืบหน้าโครงการ “คนละครึ่ง เฟส 3” ได้เตรียมเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการไม่เกิน 31 ล้านคนโดยจะได้รับสิทธิ์ภาครัฐร่วมจ่ายร้อยละ 50 สำหรับค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 6.00-22.00 น

1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

เข้าสู่เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

เลือก เมนู ลงทะเบียนรับสิทธิ์สำหรับประชาชน จากนั้นกรอกข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องและกดยืนยัน

รอรับ SMS ยืนยันหลังจากลงทะเบียน (SMS ยืนยันภายใน 3 วัน)

ดาวน์โหลด + ติดตั้งแอปฯ เป๋าตัง ผูก G-Wallet เพื่อรับสิทธิตามโครงการ

ยืนยันตัวตนก่อนการใช้สิทธิ์โดยการ Dipchip บัตรประชาชน ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทย หรือสาขาของธนาคารกรุงไทย (กรณีที่เคยยืนยันตัวตนผ่านสาขา หรือตู้ ATM แล้ว สามารถใช้สิทธิ์ได้ทันที)

เริ่มต้นใช้สิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 หรือหลังจากได้รับสิทธิ

เติมเงินเข้า G-Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ และใช้จ่ายในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

ใช้สิทธิ์กับร้านค้าถุงเงินที่เข้าร่วมโครงการระหว่างเวลา 06.00 – 23.00 น.

เสร็จสิ้นการชำระเงิน

2. วิธีเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง เฟส 3” ผ่านแอปฯ “เป๋าตัง”

ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปฯ “เป๋าตัง” ระบบ iOS และระบบ Android พร้อมผูก G-wallet

กดแถบโครงการคนละครึ่ง เพื่อลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. 64 เวลา 06.00 น. – 22.00 น.

รอรับการแจ้งเตือนยืนยันหลังลงทะเบียนในแอปฯ “เป๋าตัง” (ภายใน 3 วัน)

ยืนยันตัวตนก่อนการใช้สิทธิ์โดยการ Dipchip บัตรประชาชน ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทย หรือสาขาของธนาคารกรุงไทย (กรณีที่เคยยืนยันตัวตนผ่านสาขา หรือตู้ ATM แล้ว สามารถใช้สิทธิ์ได้ทันที).

เงื่อนไขการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 สำหรับประชาชน

มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย

อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

ประชาชนสามารถเลือกลงทะเบียนได้ 1 โครงการเท่านั้น

ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน)

ไม่เป็นผู้ใช้สิทธิ์โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้