3 โครงการนี้อยากได้โครงการไหนต่อมากที่สุด

ได้มีการพูดถึงการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเข้าร่วมเราชนะเฟส 3 เนื่องจากเป็นโครงการที่มีผลตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี

แต่ก็ยังมีข้อสงสัยที่ต้องให้คำตอบประชาชนเกี่ยวกับการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ

วิธีการลงทะเบียนที่เป็นปัญหา และได้พูดถึงข้อดีที่ช่วยเหลือประชาชนเกี่ยวกับช่วยลดการกู้ยืมเงินทั้งนอกและในระบบได้เป็นอย่างดีส่วนเราชนะที่เยียาวยาประชาชนไปแล้วเป็นเวลา 2เดือนเดือนละ 3,500 บาท

ที่จ่ายผ่านแอพเป้าตังค์ที่ประชาชนใช้จ่ายซื้อสินค้าต่างๆ รวมไปถึงเราชนะคนพิเศษผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือไม่สามารถใช้แอพเป้าตังได้และเปิดช่องทางให้

ลงทะเบียนกับธนาคารสาขากรุงไทยออมสินและธกส.ส่วนผู้ที่ได้รับเงินเราชนะแล้วสามารถใช้จ่ายซื้อสินค้า

และจ่ายค่าบริการต่างๆที่ร้านค้าร่วมรวมโครงการได้ถึงวันที่31 พฤษภาคม 2554 นี้และ 3 โครงการนี้จะผลอย่างแน่ชัด ปลายเดือนเมษานี้แน่นอน