4 วันเกิดประทานโชคใหญ่ เตรียมรับความรวยได้เลย

4 วันเกิดประทานโชคใหญ่ เตรียมรับความรวยได้เลย

วันศุกร์

มีเกณฑ์ได้ลาภลอยจากตัวเลขเลขจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นข่าวจะให้โชคใหญ่แนะซื้อกับแม่ค้ามีอายุผิวขาวอวบที่ขายในตลาดสด จะถูกโฉลกกับดวงท่านมากแนะไว้สำหรับท่านที่ทำบุญ

มาน้อยเกิดวันศุกร์หมือนเพื่อนหลายคนแต่กลับดว งไม่ดีอย่างใครเขาแนะทำทานกับคนพิการจะดีกับตัวท่านมากนักแลและยังช่วยสะสมบุญบารมีให้ตัวเองให้พอกพูนยิ่งขึ้น

วันเสาร์

มีเกณฑ์ได้ลาภลอยจากตัวเลขเลขวันเกิดญาติผู้ใหญ่ที่เสียไปนานแล้วจะให้โชคใหญ่

แนะซื้อกับพ่อค้าเร่ผิวขาวสูงที่ขายใกล้กับร้านสะดวกซื้อจะถูกโฉลกกับดวงท่านมากแนะไว้

สำหรับท่านที่ทำบุญมาน้อยเกิดวันเสาร์เหมือนเพื่อนหลายคนแต่กลับดวงไม่ดีอย่าง

ใครเขา แนะถวายสังฆทานในวันเสาร์จะดีกับตัวท่านมากและยังช่วยสะสมบุญบารมีให้ตัวเองให้พอกพูนยิ่งขึ้นปี

วันอังคาร

มีเกณฑ์ได้ลาภลอยจากตัวเลข เ ลขท้ายโทรศัพท์เจ้านายจะให้โชคใหญ่แนะซื้อกับหญิงที่

ขายในห้างจะถูกโฉลกกับดวงท่านมากนักแลแนะไว้สำหรับท่านที่ทำบุญมาน้อยเกิดวันอังคาร

เหมือนเพื่อนหลายคนแต่กลับดวงไม่ดีอย่างใครเขา แนะใส่บาตรตอนเช้าในวันอังคารจะดีกับ

ตัวท่านมากนักแล และยังช่วยสะสมบุญบารมีให้ตัวเองให้พอกพูนยิ่งขึ้น และปีนี้ถือเป็นปีที่ดวงชะตาท่านมีเกณฑ์เป็นเศรษฐีใหม่ป้ายแดง

วันพุธ

มีเกณฑ์ได้ลาภลอยจากตัวเลขเลขทะเบียนรถป้ายแดงที่เพิ่งเกิดอุบัติเหตุแต่ไม่ถึงกับเสียจะให้

โชคใหญ่แนะซื้อกับแม่ค้าเร่ผิวดำแดงที่ขายใกล้กับร้านทอง จะถูกโฉลกกับดวงท่านมาก

แนะไว้สำหรับท่านที่ทำบุญมาน้อยเกิดวันอาทิตย์เหมือนเพื่อนหลายคนแต่กลับดวงไม่ดีอย่าง

ใครเขาแนะให้ไปทำบุญจะดีกับตัวท่านมาก และยังช่วยสะสมบุญบารมีให้ตัวเองให้พอกพูนยิ่งขึ้น