5 วันเกิดนี้ จะมีแต่ความรวย

เกิดจันทร์

เป็นช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลง ต้องอดทน มีสติ ยึดมั่นศีลธรรม

ในครึ่งปีหลัง จะเริ่มพลิกฟื้น ทำอะไรได้ เริ่มเลย จะได้เริ่มต้นเรียนรู้งานให ม่ๆ สิ่งให ม่ๆ

เช่น กำลังเห็นช่องทางออนไลน์ที่จะทำธุรกิจเล็กๆเป็นของตนเอง งานด้านขายออนไลน์

งานที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม การขนส่งเดลิเวอรี่ จะซื้อง่ายขายคล่อง

เกิดอังคาร

ดว งชะต าพลิกฟื้น จะส่งผลให้กับคนที่เป็นคนดี สร้ างบุญ สร้ างกุศล

พ้นโพยภั ย หมดเคร าะห์ หมดโศ ก ชีวิตต่อจากนี้รุ่งโรจน์ โล่งอกได้แล้ว จากนี้เป็นต้นไปดว งชะต าจะมีแต่สิ่งดีๆ

มีเกณฑ์ได้บ้ านให ม่ มีเกณฑ์ได้รถใ หม่ จะเกิ ดลาภผลพูนทวี เปลี่ยนแปลงดว งชะต า เพื่อน แฟน สามี ภรรย า มีมิตร เกื้อกูล หนุนส่ง

เกิดพุธ

มีด วงชะต าสดใส เจริญก้าวหน้าได้เพร าะมีปัญญาดีไม่ค่อยตก ระกำลำบ ากนักเพร าะเอาตัวรอดได้ดีเสมอ

อุปนิสัย เป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบการติดต่อเจรจา มีศิลปะ ในการพูดที่ผู้คนยอมรับเหมาะ

ที่จะทำการค้ าขาย หรือ ธุรกิจต่ างๆ มากกว่ารับร าชการ มีสติปัญญาดี มีความฉลาดเฉลียว

แต่ความจำไม่ค่อยดี ชอบลืม เป็นคนปรับตัว เก่ง รักธรรมชาติ ไม่อวดเก่ง เป็นคนนอบน้อมดี

เก็บเงิ นไม่อยู่ ถ้าเก็บอยู่ มักมีเรื่องให้ใช้จ่ายหมดไป ความคิดไม่อยู่นิ่ง เปลี่ยนต ามอารมณ์ เป็นคนขี้เบื่อง่าย ทนได้ไม่นาน

เกิดศุกร์

ลังผ่านมรสุมชีวิตมาหมาดๆยังทำให้ชีวิตช่วงแรกๆยังอยู่ในช่วง เบื่อ เซ็ง ติดขัด มีปั ญหา ทำไรไม่ลงตัว มึน เครียด เบื่อ เซ็ง แต่ก็เป็นแค่ช่วงสั้นๆช่วงนี้เท่านั้นแหละ
เพร าะหลังจากผ่านเดือนนี้ไปแล้ว ดว งชะต าท่านหลังจากนี้เป็นต้นไป มีโอกาสตั้งตัวได้

ทุกอย่ างจะเปลี่ยนไปในทางที่ดี มีโอกาสร่ำร วย โช คดี เ งินทองไหลมาเทมา คนที่ทำงานเกี่ยวกับเดินทาง

การขนส่งต่ างๆ จะประสบโ ชคประสบชัย และท่านยังมีเกณฑ์มีโอกาสจะได้โช คใหญ่

เลทะเบี ยนรถคนใกล้ตัว มีเกณฑ์จะให้โช คใหญ่ มีเกณฑ์มีโอกาสจับเงิ นก้อน ได้ปลดห นี้สิน

เกิดเสาร์

ด วงชะต าของท่านที่ได้เกิ ดในวันนี้มักจะพาลพบคนไม่ดีซะมากๆพรรคพวกเพื่อนฝูง

ไม่ดีจะเยอะกว่าที่ดีให้ระวังเรื่องการคบกันให้มาก โบร า ณท่านว่าคบคนพาลคนพาลพา….

ไปหาผิดแยกให้ออกระหว่างเพื่อนกับงานไม่งั้นชะต าชีวิตท่านเจริญย ากร วยย ากบอกเลย

เพร าะดว งของท่านโดยปกติหากพบพาลเพื่อนดีๆ จะหนุนจะดึงกันไปทำมาหากินที่ดีๆอยู่แล้วอย่ าคบเพื่อน

ที่ชวนกันไปทำผิดอย่ าไปยุ่งลึกๆท่านเป็นคนจิตใจดีไม่ค่อยมีพิ ษมีภั ยกับใคร จริงใจกับเพื่อนฝูง

ดว งชะต าชีวิตของท่านจะรว ยได้ต้องผ่านความลำบ ากหลายครั้งเพื่อเป็นบททดสอบสุขภาwระวังเรื่องการกิน

และน้ำหนักไว้หน่อยอาจทำให้ไม่สบ ายได้ เป็นต้นไป