9 อาชีพนี้ เตรียมรับเงิน

สำหรับการอนุมัติตอนนี้ ประชาชนหลายๆคนกำลังสับสนว่าตัวเองมีสิทธิ์หรือเปล่า เพราะตอนนี้

ประชาชนหลายๆคนเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสาร ในตอนนี้

โดยตอนนี้จะช่วยเหลือ สำหรับ 9 กลุ่มอาชีพ ในระบบประกันสังคม “รับเงินเยียวย ารอบใหม่” ในพื้นที่สีแดงเข้ม

หลังจากคณะรัฐมนตรี มีมติออก “มาตรการเยียวยาโควิด” ล่าสุด เพื่อช่วยเหลือ “ผู้ประกันตน ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40

 

รวมทั้งผู้ประกอบการ-กิจการ-ร้านค้า ในระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากข้อกำหนดศบค.ฯ ฉบับที่ 27 ที่มี

ประกาศเคอร์ฟิว มาตรการล็อกดาวน์ ในพื้นที่ 10 จังหวัดสีแดงเข้ม หรือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ประกอบด้วย

กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
นนทบุรี

ปทุมธานี
สมุทรปราการ
สมุทรสาคร


นราธิวาส
ปัตตานี
ยะลา
สงขลา

แต่ทั้งนี้ การเยียวย าโควิดรอบใหม่นี้ จะเยียวยาเฉพาะกลุ่มแรงงาน(ลูกจ้าง) ผู้ประกอบการที่รับผลกระทบ ในกิจการ 9 หมวด ของสำนักงานประกันสังคม ดังนี้

1. ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

โรงแรม, รีสอร์ท, เกสต์ฮ้าส์, ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท, การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร,

การบริการด้านอาหารบนแผงลอยและตลาด, การบริการด้าน,การจัดเลี้ยง, การบริการด้านเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน


2. การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

การขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจำทางระหว่างกรุงเทพฯ กับจังหวัดอื่น และระหว่างจังหวัด, การขนส่งผู้โดยสารโดยรถยนต์รับจ้าง/แท็กซี่/รถสามล้อเครื่อง
จักรยานยนต์รับจ้าง, การขนส่งสินค้าแช่เย็นหรือแช่แข็งทางถน, การขนส่งสินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ทางถนน

3. การขา ยส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์

ห้างสรรพสินค้า, ซุปเปอร์เซ็นเตอร์, การขายปลีกสินค้าทั่วไป

4. กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน

ธุรกิจจัดนำเที่ยว, กิจกรรมของมัคคุเทศก์, กิจกรรมการรักษาความปลอดภัย, การบริการทำความสะอาด, การจัดการประชุมและจัดการแสดงสินค้า (event)

5. กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ

กิจกรรมของบริษัทโฆษณา, กิจกรรมการออกแบบและตกแต่งภายใน, การตรวจสอบบัญชี, การให้คำปรึกษาด้านภาษี,

6. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

กิจกรรมการผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์, กิจกรรมการผลิตรายการโทรทัศน์, กิจกรรมด้านการจัดฉายภาพยนตร์

7. การก่อสร้าง การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย, การก่อสร้างถนน, สะพานและอุโมงค์, การติดตั้งระบบประปาและระบายน้ำ

8. กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ

กิจกรรมสปา, กิจกรรมการแต่งผม, กิจกรรมการดูแลความงาม แต่งเล็บมือและเล็บเท้า, กิจกรรมเกี่ยวกับงานศพและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

9. ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ

การดำเนินงานของสถานที่ออกกำลังกาย, กิจกรรมด้านสมสกีฬา, กิจกรรมด้านสวนสนุกและมปาร์ค,กิจกรรมการแสดงโชว์เพื่อความบันเทิงและการนันทนาการ