ม.40 รับเงิน 5,000 บาท

มาตรา 40 สำนักงานประกันสังคมพร้อมโอนเงิน 5000 บาทครั้งเดียวเท่านั้น

จากกรณีที่ สำนักงานประกันสังคม ภายใต้สังกัดกระทรวงแรงงาน ได้ให้ผู้ประกันตนนายจ้างลูกจ้าง และ ผู้ประกอบการอาชีพอิสระลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวย าล่าสุด

จากผลกระทบ 13 จังหวัด

สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือ ฟรีแลนซ์ ที่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิเมื่อสมัครเป็นผู้ประกันตนและจ่ายเงินสมทบเรียบร้อยแล้ว

 

จะได้เป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 หากอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด จะได้รับเงินเยียวย าล่าสุดจำนวน 5000 บาท โดยสำนักงานประกันสังคม โอนเงินครั้งเดียวภายในเดือนสิงหาคมนี้

พื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด ประกอบด้วย

กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
นครปฐม

สมุทรสาคร
สมุทรปราการ
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
พระนครศรีอยุธย า
นราธิวาส

ปัตตานี
ยะลา
สงขลา

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ

มีสัญชาติไทย
มีอายุ 15-65 ปีบริบูรณ์
เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 

ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน (ม.33)
ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (ม.39)
ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ขึ้นต้นด้วยเลข 0,6,7 (ยกเว้นขึ้นต้นด้วย 00)
ผู้พิการที่รับรู้สิทธิก็สมัคร

 

หลักฐานการสมัคร

ใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว

สิทธิประโยชน์ประกันสังคม ปัจจุบันมี 3 ทางเลือก คือ

ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 บาท/เดือน
ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 บาท/เดือน
ทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 บาท/เดือน

ช่องทางการสมัครประกันสังคมมาตรา40

เว็บไซต์ www.sso.go.th
เซเว่น-อีเลฟเว่น ทุกสาขา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
Big C ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
อย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้ 31 ก.ค. สำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้กลุ่มอาชีพอิสระสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 เป็นวันสุดท้าย

วิธีการจ่ายเงินเยียวย า

อย่างไรก็ตามทางประกันสังคมได้แจ้งชัดเจนว่าจะโอนเงินเยียวย าเข้าบัญชีพร้อมเพย์ (เลขบัตรประชาชนผูกกับบัญชีธนาคารที่ผู้ประกันตนมีอยู่)

หมายเหตุ : มาตรการเยียวย าผู้ประกันตนมาตรา 39/40 สำนักงานประกันสังคม อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ หลักเกณฑ์ และ ระยะเวลาการจ่ายเงิน เพื่อนำเสนอเข้า ครม.ภายในสัปดาห์หน้าเพื่ออนุมัติอย่างเป็นทางการ

ที่มา: สำนักงานประกันสังคม