สรุปโครงการ เราชนะ ม 3 3 แจกวันไหน

มาแล้ว รัฐช่วยประชาชน มาแล้วสำหรับโครงการช่วยเหลือ ของรัฐบาล ที่ประกาศล่าสุดเมื่อวานนี้

โดยที่สำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจมาตรการเยียวย าล่าสุดของภาครัฐ ล่าสุด

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด และ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้สรุปเอาไว้เข้าใจง่ายๆดังนี้ มาสรุปกันนะ

 

-คนละครึ่ง

รายเก่ารอกดยืนยันสิทธิ

ได้คนละ 3,000 บาท

สิทธิ 31 ล้านคน

เริ่มใช้จ่ายในเดือน ก.ค. – ธ.ค.64

วันละ 150 บาท

ยังไม่ระบุวันที่ชัดเจน

-เราชนะ

เพิ่มให้เดือนละ1,000 บาท รวม 2 เดือน(พ.ค.-มิ.ย64)

ใช้จ่ายได้จนถึง 30 มิ.ย.64

ยังไม่ระบุวันที่ชัดเจน

ผู้ประกันตนม.33

เพิ่มวงเงินให้อาทิตย์ละ 1,000 บาท รวม 2 อาทิตย์

ใช้จ่ายได้จนถึง 30 มิ.ย.64

กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ

ได้วงเงินเพิ่ม 200 บาท

ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ เดือนก.ค.-ธ.ค.64

ขอบคุณ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด และ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ