เตรียมลงทะเบียน บัตรสวัสดิการ เปิดวันไหนเช็กที่นี่

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงการคลัง อยู่ระหว่างบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนคนไทยทั้งหมด

โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยให้เป็นปัจจุบันและทันสมัยที่สุด เพื่อใช้ในการเชื่อมโยงตรวจคัดกรองข้อมูลการรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด ซึ่งการรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการรอบใหม่ จะมีการปรับเพิ่มเงื่อนไขบางประการด้วย เช่น การยินยอมเปิดเผยข้อมูลรายได้ของครอบครัว เป็นต้น ทั้งนี้หากฐานข้อมูลพร้อม ก็จะสามารถดูได้อีกว่า คน 1 คน

ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลไปแล้วเท่าไหร่ และต้องได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่านสวัสดิการของหน่วยงานอื่นอีกมากน้อยแค่ไหน โดยปัจจุบันมีจำนวนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อยู่ที่ 13.8 ล้านคนในอดีต ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ที่ได้สวัสดิการฯ มีสถานะการเงินทั้งของตัวเองและครอบครัวเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร

เนื่องจากในการลงทะเบียนที่ผ่านมาไม่ได้ขอให้ผู้ลงทะเบียนยินยอมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว แต่การลงทะเบียนใหม่จะต้องกดยินยอมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ซึ่งกระทรวงการคลังจะมีการอัพเดทข้อมูลใหม่ทุกปี หากพบผู้ที่ได้รับสิทธิ์หรือครอบครัว มีรายได้เพิ่มขึ้นและเกินกว่าที่กำหนด ก็จะมีการตัดสิทธิ์ออกจากระบบ รวมทั้งเปิดให้ผู้ที่มีรายได้ลดลงและเข้าเกณฑ์เงื่อนไขได้ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับสวัสดิการดังกล่าวสำหรับการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

สศค. ได้กำหนดที่จะเสนอรายละเอียดต่อนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ แต่ขณะนี้เนื่องจากสถานการณ์เปลี่ยน จึงอาจจะมีการพิจารณาเรื่องกรอบเวลาการหารือในประเด็นนี้อีกครั้ง