ไทม์ไลน์เงินเยียวยา ม.33 ม.39 ม.40 โอน 5 กลุ่ม

อัปเดตมาตรการเยียวยาโควิด กรณีเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือ พื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด นั้น ล่าสุด มีอีก 5 กลุ่ม ที่สำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงาน ต้องโอนเงินเยียวยาให้ ตั้งแต่ 2,500 บาท – 600,000 บาท โดย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยกับพีพีทีวี นิวมีเดีย เมื่อ 9 ก.ย.64 ว่าภายในวันที่ 30 กันยายน นี้ จะโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีครบทั้ง 5 กลุ่ม และมีความคืบหน้าเรื่องการเปิดให้ทบทวนสิทธิเยียวยา

ม.40 ใน 19 จังหวัด ตรวจสอบสิทธิเยียวยาได้แล้ว
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยว่า กลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 19 จังหวัดสีแดงเข้มประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายก สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี ที่สมัคร ชำระเงินสมทบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ในช่วง 4 ส.ค. -24 ส.ค.64 ที่ผ่านมา มีผู้ได้รับสิทธิเยียวยา ม.40 จำนวน 5,000 บาท จำนวน 2.6 ล้านราย สามารถตรวจสอบสิทธิเยียวยาได้แล้วที่ www.sso.go.th

ขั้นตอนตรวจสอบสิทธิเยียวยา

– กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

– กรอกรหัสตัวเลขให้ตรงกับรูปภาพที่ปรากฏ

– หากผลตรวจสอบสิทธิพบว่า ได้รับสิทธิ ให้รับดำเนินการตรวจสอบบัญชีพร้อมเพย์ว่าพร้อมรับเงินหรือยัง โดยบัญชีพร้อมเพย์ต้องผูกกับเลขบัตรประชาชน 13 หลักเท่านั้น

ไทม์ไลน์จ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตนอีก 5 กลุ่ม
1.ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 19 จังหวัดที่สมัคร ขึ้นทะเบียนสมบูรณ์ ระหว่าง 4-24 ส.ค.64 จำนวน 2.6 ล้านราย ขณะนี้สำนักงานประกันสังคม ประมวลผล เปิดตรวจสอบสิทธิเยียวยา ม.40 แล้ว ประมาณวันที่ 15 ก.ย. จะได้รับงบประมาณจากกระทรวงการคลัง จากนั้น ในช่วงวันที่ 20 -30 ก.ย.64 จะเริ่มโอนเงินแก่ผู้ประกันตนม.40 ที่ได้รับสิทธิได้ โดยวันโอนที่แน่นนอนจะกำหนดอีกครั้ง แต่อยู่ในช่วงเวลา 20.-30 ก.ย.นี้

กลุ่มนี้ จะได้รับเงินรอบแรก 5,000 บาท แต่สำหรับผู้ที่อยู่ใน 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จะได้รับสิทธิเยียวยา 2 เดือน กลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยาคราวละ 5,000 บาท หรืออาจได้รับคราวเดียว 10,000 บาท

2.ผู้ประกันตนมาตรา 33 ใน 9 กลุ่มกิจการที่ครม.กำหนด ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน คือ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จะได้รับเยียวยา ม.33 รอบ2 อีกคนละ 2,500 บาท เงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ในห้วงวันที่ 20- 30 ก.ย. 64

3.นายจ้างมาตรา 33 ใน 9 กลุ่มกิจการที่ครม.กำหนด ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน คือ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จะได้รับเงินเยียวยานายจ้าง ตามจำนวนลูกจ้างหัวละ 3,000 บาท ไม่เกิน 200 คน หรือสูงสุด 600,000 บาท เงินเข้าบัญชีในห้วงวันที่ 20- 30 ก.ย. 64

4.ผู้ประกันตนมาตรา 39 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน คือ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จะได้รับเยียวยา ม.39 รอบ2 อีกคนละ 5,000 บาท เงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ในห้วงวันที่ 20- 30 ก.ย. 64

5.ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน คือ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จะได้รับเยียวยา ม.33 รอบ 2 อีกคนละ 5,000 บาท เงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ในห้วงวันที่ 20- 30 ก.ย. 64

กลุ่มทบทวนสิทธิ ยื่นทบทวนสิทธิไว ได้รับเงินก่อน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยว่า สำนักงานประกันสังคม เปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่ 29 จังหวัด ทบทวนสิทธิได้ ถึงวันที่ 31 ต.ค.64

ทั้งนี้ข้อมูลการทบทวนสิทธิที่ส่งมา เจ้าหน้าที่จะประมวลเป็นรอบๆ หากส่งเอกสารครบถ้วนมาก่อน กลุ่มที่ผ่านการพิจารณาได้รับสิิทธิเยียวยา จะได้รับเงินก่อน จะทยอยพิจาณาและโอนเงินโดยเร็ว ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ต้องการจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนที่เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด

กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน คือ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จะได้รับเงินเยียวยา 2 เดือน ม.33 ได้ 5,000 บาท ม.39และ ม.40 ได้ 10,000 บาท กลุ่มนายจ้างมาตรา 33 ได้รับเยียวยาสูงสุด 600,000 บาท ต่อ 1 เดือน หรือ 1.2 ล้านบาท สำหรับ 2 เดือน คณะกรรมการอาจพิจารณาให้เงินเยียวยา 2 เดือนในคราวเดียวก็ได้

กลุ่มพื้นที่ 16 จังหวัด ประกอบด้วย รราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายก สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี จะได้รับเยียวยา 1 เดือน คือ ม.33 คนละ 2,500 บาท ม.39 – ม.40 คนละ 5,000 บาท นายจ้างม.33 ได้ตามจำนวนลูกจ้าง