สินเชื่อออมสินช่วยสู้ภั ย มี 2 ข้อนี้ผ่ านได้เลย

สินเชื่อสู้ภัยโ ควิ ด-19 จากธนาคาร ออมสิน สำหรับกลุ่ม “ผู้ประกอบอาชีพอิสระ” “ผู้ประกอบการรายย่อย” และ “ผู้มีรายได้ประจำ” ที่เป็นพนักงานของบริษัทเอกชนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในช่วงการแพร่ระบาดของ โ ควิ ด-19

โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนขอสินเชื่อได้ผ่านทางแอพพลิเคชั่น MyMo ของธนาคาร ออมสิน อย่างไรก็ตามผู้ที่สามารถขอ กู้เงิน ในครั้งนี้ได้ จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามทีกำหนดเท่านั้น

สรุปข้อมูลของการขอสินเชื่อ พร้อม 2 เงื่อนไขสำคัญที่หากไม่มี จะไม่สามารถขอ จากข้อมูลคุณสมบัติที่ธนาคารออมสินกำหนด และการสอบถามข้อมูลจากธนาคารออมสิน สรุปได้ว่าหากไม่มี 2 สิ่งนี้ หรือไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่ง จะไม่สามารถลงทะเบียนได้ นั่นคือ

1. ไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด

หากไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนดตจะไม่สามารถขอสินเชื่อได้ โดยคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อที่ “สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19” จากธนาคาร “ออมสิน” กำหนด ได้แก่

– มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป

– เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือ ผู้ประกอบการรายย่อย หรือเป็นผู้มีรายได้ประจําของหน่วยงานเอกชนที่ได้รับผลกระทบกระทบจาก COVID-19 (พนักงานเอกชนเท่านั้น)

– ไม่เป็นผู้มีรายได้ประจําจากภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

– มีแอพฯ “MyMo” ก่อนวันที่ 1 พ.ค. 64

2. ไม่มีแอพพลิเคชั่น “มายโม่” หรือ “MyMo” ก่อน 1 พ.ค. 64

อีกหนึ่งเงื่อนไขสำคัญ คือผู้ที่จะลงทะเบียนได้จะต้องมีแอพฯ MyMo ก่อนวันที่ 1 พ.ค. 64 ด้วย

นั่นหมายความว่าผู้ที่ไม่มีแอพฯ MyMo ก่อนวันที่ 1 พ.ค. 64 จะไม่สามารถขอสินเชื่อได้ เนื่องจาก สินเชื่อสู้ภัย COVID–19 จะต้องขอสินเชื่อผ่านแอพฯ MyMo เท่านั้นนอกจากนี้ การลงทะเบียนที่จะเริ่มต้นในวันที่ 15 พ.ค. 64 ซึ่งเลื่อนจาก 13 พ.ค. (ข้อมูลอัพเดท 14 พ.ค.64) จะเป็นการเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับเฟส แรกซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าในพื้นที่สีแดงเข้ม 6 จังหวัด เท่านั้น ส่วนลูกค้ากลุ่มอื่นๆ จะเปิดให้ลงทะเบียนภายในต้นสัปดาห์ถัดไป ตามเงื่อนไขการแบ่งช่วงลงทะเบียนเป็น 3 เฟส ดังนี้

เฟสที่ 1 : เริ่มกู้ได้ 15 พ.ค. 64 สำหรับลูกค้าในพื้นที่สีแดงเข้ม 6 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี ชลบุรี สมุทรปราการ และเชียงใหม่ โดยจะต้องมีแอพฯ “mymo” ก่อนวันที่ 1 พ.ค. 64

เฟสที่ 2 : เริ่มกู้ได้ในต้นสัปดาห์ถัดไป สำหรับลูกค้าทั่วไป ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และมีแอพฯ “mymo” ก่อนวันที่ 1 พ.ค. 64

เฟสที่ 3 : ลูกค้ากลุ่มอื่นๆ ที่สนใจยื่นกู้สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 จะแจ้งกำหนดเวลาในระยะต่อไป

อย่างไรก็ตามหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ธนาคารออมสินโดยตรง หมายเลข 1115