จงทำใ นเเ ต่ล ะปีจงทำชี วิ ຕให้ดีขึ้ นเเ ก้กssมที่ดีที่สุ ດ เ พ s าะชี วิ ຕเ s า นั้นกำ ลั งสั้นลง

ตอนนี้ถ้าคุณกำลัง ” ล้มเหลวในชีวิต “ มันไม่ใช่เพราะคุณ ” โชคไม่ดี “ แต่เป็นเพราะ

มีบางอย่างที่คุณควรทำ แต่คุณกลับไม่ทำ และ มีบางอย่างที่คุณไม่ควรทำ แต่คุณกลับทำ

ลองคิดทบทวนดูให้ดีๆ

แก้ “กรรม” ที่ดีที่สุด เพราะชีวิตเรานั้นกำลังสั้นลง จงทำในแต่ละปีจงทำชีวิตให้ดีขึ้น
….การแก้ ” กรรม “ ที่ดีที่สุด นั่นคือการแก้ไข ” ความคิด ” ” คำพูด “ และ ” การกระทำ “

ของเราก่อนเลย ก่อนที่จะไปแก้ไขอย่างอื่น

การฝึกจิตใจอาจจะไม่ได้ทำให้เรา ” พ้นทุกข์ตลอดกาล “ แต่มันจะทำให้เรานั้น

” เป็นทุกข์นานน้อยลง “ การ ” อยู่กับปัจจุบัน “ ไม่ใช่การ ” หยุดทำ “ ในเรื่องที่สำคัญ

แต่มันคือการ ” หยุดทุกข์ “ ไปกับเรื่องที่ไม่สำคัญ ความคิดด้าน ” ลบ “ จะส่งผลไม่ดีต่อเราก่อนที่จะไปส่ง

ผลต่อคนอื่นเสมอ… ความคิดด้าน ” บวก “ จะให้พรแก่เรา ก่อนที่จะให้พรคนอื่นเสมอ เช่นกัน

จำเอาไว้ว่า ” ความทุกข์ “ และ ” ความลำบาก “ ทั้งหมดทั้งมวล ไม่ได้ผ่านเข้ามาในชีวิตเรา

เพื่อมอบ ” คำสาป “ แต่มันผ่านเข้ามาในชีวิตเราเพื่อมอบ ” คำสอน “

…โปรดสังเกตดูให้ดีๆว่า… สิ่งที่ทำให้เราทุกข์ บ่อยที่สุดในแต่ละวัน ไม่ใช่ ” พฤติกรรม “ ของคนอื่น

แต่คือ… ” ความคิด “ ของเราเอง

การวิจารณ์คนอื่นในทุกวัน… ใจก็จะต่ำลงทุกวัน วิจัยตัวเองทุกวัน… ใจจะสูงขึ้นทุกวัน

ถ้ารู้แบบนี้แล้วดังนั้น… ในแต่ละปีจงทำชีวิตให้ ” ดีขึ้น “ เพราะ ในแต่ละวันชีวิตเรานั้นกำลัง ” สั้นลง “

…ยิ่งอายุเรามากขึ้นในแต่ละวัน ชีวิตของเรายิ่งต้องพบผู้คนมากมาย เหตุการณ์หลายอย่าง

กว่าที่เราจะเติบโตและเข้าใจกับเรื่องราวต่างๆได้นั้น บางครั้งเราก็ต้องผ่านเรื่องราวที่แสนยากลำบาก

กลายเป็นความเหนื่อย กลายเป็นความท้อ ทำให้เรารู้สึกอยากจะถอดใจ

แต่ถ้าเราลองเรียนรู้ และ เก็บเกี่ยวอะไรหลายๆอย่างจากเรื่องราวต่างๆ ในวันที่ผ่านมาจะไม่มีสักหยดน้ำตาที่

ไหลไปอย่างไร้ค่า ลองเปิดหัวใจของเราให้กว้างอยู่เสมอ แม้แต่เรื่องเศร้าโศกก็ยังมีบทเรียนให้เราได้เรียนรู้…